אאא

פורים בפתח. כמו כל יהודי טוב אתה רוצה להדר במצוות היום. משלוחי מנות - אתה תתן אלפים. את סעודת פורים - תחוג כטוב לבכם ביין ובשירה. גם את מצוות קריאת מגילה תקיים ללא דופי. שלוש המצוות הללו מטופחות בפורים עד מאד.

נשארה רק המצווה הרביעית – מתנות לאביונים. ״עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה״ - אמרו חז״ל. למרות שעברו אלפי שנים מאז שהם כתבו זאת בגמרא, עדיין נשארו המילים אקטואליות.

בתוכנו יושבים מאות ואלפי מדקדקים במצוות, ושואלים את עצמם בכנות - איך אני מקיים את מצוות מתנות לאביונים בצורה המהודרת ביותר?

כמו בכל נושא בוער שעל הפרק, כתבו מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א, עיני העדה ומורי דרכה, מילים ברורות, שלא משתמעות לשתי פנים. מילים החלטיות – פסק הלכה. כל אחד בסגנונו, לפי דרכו, ובמילים שלו. אך מכולם יוצאת תובנה אחת.

וכך רשם רבנו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי: "אני נוהג כבר כמה שנים מיד אחר קריאת המגילה לתת מתנות לאביונים לקופת העיר ובזה אני יוצא ידי חובתי". 

וכך רשם הרב אדלשטיין: "כדאי לתת מתנות לאביונים דרך קופת העיר וכך אני נוהג", וכך רשם הרב לנדו:  "נודע לכל גודל וחשיבות המצווה לתת מתנות לאביונים לקופת העיר".

אכן, מרן רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א וכל גדולי הדור תומכים בקופות צדקה רבות. כל מעשה חסד שמועיל לעולם – יבורך על ידי גדול הדור. הוא מסכים לברך, להמליץ, לחתום, לאשר, לעודד, לצלם ולהצטלם ולהתייחס לגופי צדקה רבים משום שאכן כולם חשובים לעולם.  אבל מכל הצדקות כולם, ומכל הקופות בעולם – יש קופה אחת שעליה הוא סומך, שהוא מעורב באמת בכל הליכותיה, שהוא עוקב אחר הנעשה בה מתוך ענין פנימי. קופת העיר - הקופה של גדול הדור. שם - הוא באמת רגוע באשר לנעשה עם הכסף.

כשם שאתה עומד ושואל את עצמך – 'איך אני מקיים את המתנות לאביונים שלי?' – גם גדול הדור חפץ להתנהל בהידור המקסימלי, מתוך אחריות ודקדוק הלכה. ומכל הצדקות כולן ומכל האביונים - הוא פונה אל קופת העיר. דרכה הוא יוצא את חובת היום.

מרנן גדולי הדור שליט"א לא חשבו שצריך לטשטש זאת. ההפך, אצלם אין פוליטיקות. הם לא עסוקים ברושם ובתדמית. הם עסוקים באמיתה של תורה, בפסיקת הלכה לעם ישראל. ולכן הם אומרים בקול רם וברור ורושמים זאת ביד קדשם, מבלי להסתיר ומבלי לטשטש: מי שבאמת רוצה לתת מתנות לאביונים מהודרים – שיתן דווקא לקופת העיר. מעבר לכך, בשביל כל הספקנים - הם גם טורחים לציין שזו הבחירה האישית שלהם, שעל ידה הם יוצאים את מצוות היום.

מצוות מתנות לאביונים של רבנו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי – נעשית דרך קופת העיר.  מצוות מתנות לאביונים של הרב אדלשטיין שליט"א – נעשית דרך קופת העיר.  מצוות מתנות לאביונים של הרב לנדו – נעשית דרך קופת העיר.

מצוות מתנות לאביונים של האדמו"ר מבעלזא – נעשית דרך קופת העיר. מצוות מתנות לאביונים של האדמו"ר מויז'ניץ  – נעשית דרך קופת העיר. מצוות מתנות לאביונים של האדמו"ר מצאנז  – נעשית דרך קופת העיר.