אאא

בשנה זו (תשע"ח), חל היום, יום רביעי, צום תענית אסתר. החל מהערב ומחר, יום חמישי, יחול יום הפורים בכל העולם, ובעיירות המוקפות חומה, כגון ירושלים עיר הקודש, יחול הפורים ביום שישי.

מעוברות ומניקות פטורות מלהתענות בתענית אסתר אפילו לדעת הרמ"א שמקפיד על ארבעת הצומות למעוברות ומניקות.

ומעוברת שאמרו שפטורה להתענות, הכוונה לאשה שכבר עברו עליה שלשה חודשים להריונה. ומכל מקום אם היא סובלת ממיחושים והקאות, יכולה להקל גם בטרם מלאת שלושה חודשים להריונה, ובפרט לאחר ארבעים יום ליצירת הולד.

ומינקת שאמרו, אפילו אינה מינקת בפועל, כל שהיא תוך כ"ד חודשים (שנתיים) ללידתה, אם מרגישה חולשה יתירה יכולה להקל ואינה צריכה להתענות. אבל אם היא מרגישה ככל אשה בריאה, יש להחמיר שתתענה גם היא. וכל אחד ישאל את מורה ההוראה המקובל עליו לצורך הלכה למעשה.

זמני יציאת הצום בערים שונות בארץ:

ירושלים: 17:58

תל אביב: 17:55

חיפה:  17:56

באר שבע: 17:58

אלעד: 17:54

אשדוד: 17:56

ביתר עילית: 17:59

בני ברק: 17:56

פתח תקווה: 17:55

צפת: 17:56