אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת טז' אדר תשע"ח, שבת כי תשא

ירושלים - כניסה 16:59, יציאה 18:19 

תל אביב - כניסה 17:19, יציאה 18:21

מודיעין עילית - כניסה 17:18, יציאה 18:20

אלעד - כניסה 17:18, יציאה 18:20

בית שמש: כניסה כניסה 17:01, יציאה 18:16

חיפה - כניסה 17:09, יציאה 18:19

צפת - כניסה 17:15, יציאה 18:17

באר שבע - כניסה 17:19, יציאה 18:21

בעולם:

פריז - כניסה 18:17, יציאה 19:24

לונדון - כניסה 17:27, יציאה 18:34

ניו יורק - כניסה 17:30, יציאה 18:31

אומן - כניסה 17:25, יציאה 18:33