אאא

אלפי חסידי סאטמר השתתפו אמש (ראשון) בעצרת מספד לזכרו של הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל.במסגרת העצרת, העלו שורת רבנים את זכרו וציינו את חלקו ב"מלחמה נגד גזירות הגיוס ושמירה על החינוך הטהור".

האדמו"ר מהר"י מסאטמר הזכיר בדבריו את ההספד שנשא ה"ויואל משה" על הגר"א קוטלר זצ"ל: "להגיד שבחו של אהרן שלא שינה, שהגאון רבי אהרן לא שינה כלום מהמסורה בהגיעו לאמריקה, והקים עולה של תורה בלי שום שינוי".

"אבל על רבי שמואל", אמר האדמו"ר, "אפשר לומר שבחו - ששינה, אע"פ ששנים רבות הוא היה שייך למחנה שמשתפים פעולה עם המדינה הציוניות, הקים דור שלם של תלמידים לאלפים שמכריזים במסירות נפש עצומה 'בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים', ולוחמים את מלחמת השם ברמה".

האדמו"ר מסאטמר עקץ את חוגי הקנאים שהתנגדו לרב אוירבך: "רבי שמואל עשה מה שעשה אע"פ שביזו אותו בראש כל חוצות על המלחמה שהוא מנהל באותן קהילות שהוא היה נערץ בהן עד אז. אבל אפילו אצל מחנות היראים שכן הבינו שצריכים לכבד אותו על מעשיו הגדולים, עשו ממנו צחוק וביזו אותו".

האדמו"ר סיים את דבריו בבקשה: "אני מבקש מכל אנ"ש שיקבלו על עצמם לעזור יותר מכפי יכולתם למוסדות של רבי שמואל שהתנתקו מתקציבי ממשלת השמד, ועל ידי זה אנו מקווים שתמשך מורשתו של רבי שמואל אצל אלפים מתלמידיו והולכים לאורו".