אאא

בעוד שעות ספורות תיסגר האפשרות להגיש מועמדות לקראת הפריימריז הפנימיים במפלגת 'שלומי אמונים' בצפת שייערכו מחר (רביעי) כאשר התוצאות יפורסמו ביום שישי הקרוב.

ל"כיכר השבת" נודע כי רק שלושה הגישו עד כה את מועמדותם. נחמן גלבך החבר כיום במועצת העיר מטעם ג' - שלומי אמונים, ברוך קליין נציג חסידות צאנז ומשה פרוש נציג חסידות ביאלה.

שיטת הבחירה היא כדלהלן: כל קהילה מקבלת מספר מעטפות (כל מעטפה שווה קול אחד), כל קול מייצג חמש משפחות הנמנות על הקהילה. על הבוחר להגיש מסמך חתום של רב או גבאי הקהילה המוכיח על הקשר הישיר של המצביע לקהילה. בסך הכל ישנם כ-110 מעטפות.

הערכות הן כי גלבך עצמו ייבחר למקום הראשון וברוך קליין ומשה פרוש יתחרו על המקום השני.

יצוין כי על המתמודדים עצמם להציג מכתב תמיכה - מינוי של לפחות אחת מהקהילות החסידיות, חתום על ידי ראש או רב הקהילה או מי מטעמו, וכן התבקשו המועמדים לחתום על מסמך הסכמה לתוצאות הבחירות ולסיעה הנבחרת, ולקבל על עצמו את מרותם של רבני הקהילות בין במידה שייבחר ובין במידה שלא ייבחר.

כמו כן יתקבלו באי כוח הקהילות שיבחרו את מועמדם, והם יתבקשו להציג מכתב מינוי חתום על ידי ראשי הקהילה וכן יתבקשו באי הכוח לחתום על מסמך הסכמה לתוצאות הבחירות ולסיעה הנבחרת ולפעול למענה ולהצלחתה בבחירות לעיריית צפת.

הגשת המועמדות נערכת אצל מזכיר הוועדה הרב יצחק אייזיק ליפשיץ, עד הערב.