אאא

הגאון רבי עזריאל אוירבך, אחיו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל וחבר מועצת רבני "בני תורה" התייחס הבוקר (חמישי) לחשיפת הקלטת דבריו ב"קו החרדי" לפיהם הוא מתנגד ליציאת הבחורים להפגנות ברחבי הארץ במסגרת מעצר עריקים מ'הפלג הירושלמי' והכחיש את המיוחס לו.

כזכור, מוקדם יותר פורסם ב"כיכר השבת" הקלטה בה אומר הגר"ע אוירבך: "אני מתחילה מתנגד לכל ההפגנות האלו, אני לא חושב שזה טוב בשביל בחורים, בוודאי שאני לא הייתי באותה דעה של ר' שמואל שהוא האש בערה בקרבו".

בעקבות הדברים הוציא הבוקר רבי עזריאל מכתב הכחשה תחת הכותרת "יסכר פי דוברי שקר".

לדבריו: "שמעתי שסילפו דבריי בזדון לב ופירסמו בשמי דברים שאמרתי בשיחה פרטית, ובאו לעוות ולסלף הדבר ולהשתמש בזה כאילו נאמרה מפי הוראה שלא להשתתף במחאה כנגד גזירת הגיוס וכנגד מה שלוקחים לכלא הצבאי את הבחורים מוסרי הנפש ובני העליה".

רבי עזריאל מדגיש: "ובאמת הדבר ברור שלאחר שכבר הורה זקן הלא הוא מרן ראש הישיבה אחי הגדול זצוקללה"ה, א"כ זהו פסק ההלכה הברור שאין לסור ממנו. וכפי שכבר קיבלו עליהם חשובי תלמידי החכמים גדולי מרביצי תורה והוראה שנתכנסו במועצת גדולי עולם התורה והיתה הכרעתם הברורה להמשיך בדרכו בכל הענינים וגם בענין זה שצריך להרעיש עולם ומלואו על דבר זה".

בהבהרתו טוען הרב: "כל מה שאמרתי בשיחה זו היה הדבר הפשוט שבד בבד עם החובה הברורה להשתתף במחאה יש לדאוג שלא יהיו בין הבחורים כאלה שיעשו מעשים שאין לעשותם, וכמו שכבר הזהירה בשנים האחרונות הועדה להצלת עולם התורה לפני כל הפגנה ומחאה".

את דבריו סיים באזהרה: "ועל כן הנני מקפיד מאוד על כל מי שמסלף ומפרסם בשמי דברים מסולפים, שכל כוונתם בזה רק לסייע בידי רודפי עולם התורה הרוצים לעקור את הכל, וזהו עוון בל יכופר".