אאא

זה מה שהוציאו הח"כים החרדים בשנת 2017  במסגרת תקציב הקשר עם הבוחר: הכנסת שחררה היום (חמישי) את נתוני ההוצאות של חברי הכנסת מתקציב הקשר עם הבוחר לשנה החולפת. שיאן ההוצאות - ח"כ ישראל אייכלר. היחיד שלא נגד בקופה - השר אריה דרעי. 

ישראל אייכלר

 95,593 שקלים - צרכי משרד 1,415 ש"ח.  הדפסות ופרסומים 76,011 ש"ח. דואר ומברקים 2,053 ש"ח. הוצ' תקשורת 5,264 ש"ח. אתר אינטרנט / רשתות חברתיות 5,200  ש"ח. טלפון נייד (2) 3,330 ש"ח. ציוד מחשוב 1,800 ש"ח. תחזוקת מחשבים 520 ש"ח. 

מנחם אליעזר מוזס

91,933 שקלים - צרכי משרד 3,779.00 ש"ח. הדפסות ופרסומים 70,516 ש"ח. מנוי ביפר 3,753 ש"ח. דואר ומברקים 1,771 ש"ח. כיבוד קל 226 ש"ח. הוצ' תקשורת 7,809  ש"ח. טלפון נייד 1,880 ש"ח. ציוד מחשוב 1,499 ש"ח.  תחזוקת מחשבים 700 ש"ח. 

יעקב ליצמן

86,106 שקלים-  צרכי משרד 384 ש"ח.  הדפסות ופרסומים 51,808 ש"ח.  דואר ומברקים 33,914 ש"ח. 

מיכאל מלכיאלי

84,157 שקלים - צרכי משרד 6,095 ש"ח. הדפסות ופרסומים 5,057 ש"ח. מנוי ביפר 2,597 ש"ח. כיבוד קל 3,322 ש"ח. הוצ' תקשורת 1,091 ש"ח. ספרות מקצועית 7,195 ש"ח. יעוץ מקצועי 49,760 ש"ח. עיתונים 195 ש"ח. טלפון נייד (2) 5,450 ש"ח. מחשב 3,395 ש"ח.

משה גפני

57,057 שקלים -  צרכי משרד 7,017  ש"ח.  הדפסות ופרסומים 25,679.00 ש"ח. מנוי ביפר 1,003 ש"ח.  דואר ומברקים 1,788 ש"ח. הוצ' תקשורת 4,548 ש"ח. טלפון נייד (3) 9,890  ש"ח. מחשב 2,879 ש"ח. ציוד מחשב 1,243 ש"ח.  תחזוקת מחשבים 3,010  ש"ח. 

יואב בן צור

55,254 שקלים - צרכי משרד 3,493 ש"ח.  הדפסות ופרסומים 5,120 ש"ח. כיבוד קל 2,155 ש"ח. הוצ' תקשורת 6,765 ש"ח.  שכירות לשכה פרלמנטרית 6,000 ש"ח.  כנס הסברה 2,181  ש"ח. יעוץ מקצועי 22,824 ש"ח. אתר אינטרנט / רשתות חברתיות 2,806 ש"ח.  עיתונים 2,310 ש"ח.  מחשב 1,600ש"ח. 

מאיר פרוש

46,526 שקלים - צרכי משרד 4,148 ש"ח. הדפסות ופרסומים 7,273 ש"ח.  דואר ומברקים 12,100 ש"ח. יעוץ מקצועי 17,550 ש"ח. מחשב 4,955 ש"ח.  תחזוקת מחשבים 500 ש"ח. 

אורי מקלב

45,944 שקלים - צרכי משרד 12,668 ש"ח. הדפסות ופרסומים 7,000 ש"ח. דואר ומברקים 7,170 ש"ח. כיבוד קל 6,208 ש"ח. הוצ' תקשורת 2,075  ש"ח. כנס הסברה 389.00 ש"ח. עיתונים 1,104.00 ש"ח. טלפון נייד (3) 9,330.00 ש"ח.

יעקב אשר 

40,324 שקלים- צרכי משרד 9,939  ש"ח.  מנוי ביפר 202 ש"ח. דואר ומברקים 1,380 ש"ח. כיבוד קל 2,501 ש"ח. הוצ' תקשורת 7,318 ש"ח.  שכר עובד בחפיפה 7,053 ש"ח.  עיתונים 708 ש"ח. טלפון נייד 3,490 ש"ח.  מחשב 5,206 ש"ח.  ציוד מחשוב 1,277 ש"ח.  תחזוקת מחשבים 1,250 ש"ח.

יצחק וקנין

23,174.00 - צרכי משרד 9,504 ש"ח. הדפסות ופרסומים 7,914 ש"ח. הוצ' תקשורת 4,556 ש"ח. ספרות מקצועית 1,200 ש"ח.

דוד אזולאי

14,374 שקלים - צרכי משרד 5,952  ש"ח.  הדפסות ופרסומים 4,680 ש"ח. כיבוד קל 1,367 ש"ח. הוצ' תקשורת 431 ש"ח. ציוד מחשוב 1,205 ש"ח. ציוד משרדי 739 ש"ח.

יעקב מרגי

12,992 שקלים - צרכי משרד 3,170 ש"ח. דואר ומברקים 828 ש"ח. כיבוד קל 1,257 ש"ח. הוצ' תקשורת 2,316 ש"ח. מחשב 4,178 ש"ח. ציוד מחשוב 1,243 ש"ח.

יצחק כהן

8,029 שקלים - צרכי משרד 411 ש"ח. הדפסות ופרסומים 4,680ש"ח.  הוצ' תקשורת 241 ש"ח.  עיתונים 2,697 ש"ח. 

משולם נהרי

6,106 שקלים - צרכי משרד 3,144 ש"ח. כיבוד קל 357 ש"ח. הוצאות תקשורת 1,897.00 ש"ח. עיתונים 708 ש"ח.

אריה דרעי 

0.000 שקלים