הוראתו של הגר"א דויטש  (באדיבות קו 'במערכה'. תמונה: משה גולדשטיין )
אאא

חבר מועצת "גדולי עולם התורה" של 'הפלג הירושלמי', הגאון רבי אשר דויטש, מראשי ישיבת פוניבז', כינס הצהריים (חמישי) את תלמידיו והורה להם לצאת להפגנות שיתקיימו בהמשך היום בירושלים, בשל מעצר העריק, תלמיד ישיבת קול תורה שלא התייצב בלשכת הגיוס.

"היום זו חובה להראות", הסביר הרב דויטש, "שלמרות הסתלקותו של ראש הישיבה הגר"ש אוירבך זצוק"ל, דרכו נשארת והוראותיו מתקיימות".

דבריו המלאים של הגר"א דויטש: 

"ההתכנסות פה, היא על חשש ביטול תורה. צריכים להבין, שלפי המצב כל אחד היה צריך להבין לבד את החובה הגדולה להשתתף בהפגנה, אפילו בלי לשאול".

"ההפגנות, קודם כל זו הייתה הוראה ברורה של מרן ראש הישיבה זצוק"ל שצריך להרעיש ולהרעיש בכל התוקף, וכל מי שיש לו עיניים פקוחות ראה את התועלת הגדולה של ההפגנות".

"במשך חמש חמש שנים עצרו מעט מזעיר, מלבד העצורים בהפגנות האחרונות שזה נושא אחר לגמרי, זו היתה מלחמה שהם רצו לשבור את הציבור שלנו וב"ה הציבור החזיק מעמד, ולאסירי עולם התורה יש בכך זכות גדולה מאוד".

"דיברתי בעבר באריכות על התועלת שבהפגנות ועל הקידוש השם של ההפגנות. היום זה לא עת לדבר - היום זה עת לעשות".

"אבל מה שצריך לדעת, שההפגנה של היום, הערך שלה עולה על כל ההפגנות. כל אחד מבין שהחילונים, וגם קרובינו... יושבים ומצפים - הנה המנהיג עלה למרום, הציבור ייחלש. ולכן היום זה חובה גמורה להראות שראש הישיבה עלה למרום, אבל ההוראות שלו נשארו, והציבור ימשיך בדרך שהוא הורה לנו, וברוך השם הוא השאיר הוראות ברורות".

"היום זו חובה מעל ומעבר שהציבור ישתתף, וכל הציבור יראה שאנחנו לא נזוז אלא נמשיך את הדרך".

האזינו לדבריו באדיבות קו 'במערכה'