אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת כג' אדר תשע"ח, שבת ויקהל-פקודי - שבת פרה

ירושלים - כניסה 17:04, יציאה 18:24

תל אביב - כניסה 17:24, יציאה 18:26

מודיעין עילית - כניסה 17:23, יציאה 18:25

אלעד - כניסה 17:23, יציאה 18:25

בית שמש: כניסה כניסה 17:06, יציאה 18:21

חיפה - כניסה 17:15, יציאה 18:25

צפת - כניסה 17:21, יציאה 18:23

באר שבע - כניסה 17:24, יציאה 18:26

בעולם:

פריז - כניסה 18:28, יציאה 19:35

לונדון - כניסה 17:39, יציאה 18:46

ניו יורק - כניסה 17:38, יציאה 18:38

אומן - כניסה 17:36, יציאה 18:43