אאא

מלך מרוקו, מוחמד השישי, עבר בימים האחרונים ניתוח לב מורכב ממנו הוא מתאושש בימים אלו. הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר שיגר למלך מכתב ידידות וברכה בו כתב: "

יצוין כי בין הגר"ש עמאר למלך מוחמד ישנו קשר ארוך שנים, והמלך אף העניק בעבר לרב את האות היוקרתי ביותר הקיים בבית המלוכה.

מכתבו של הרב עמאר למלך מוחמד
מכתבו של הרב עמאר למלך מוחמד
הגדלה

במכתב שהגיע לידי "כיכר השבת" כותב הגר"ש עמאר למלך מרוקו: "לכבוד הוד כבוד מלכותו מר מוחמד השישי מלך מרוקו ירום הודו בברכת רפואה שלימה ומהירה. אדוני המלך נרו יאיר".

"מעת ששמענו שכבוד מלכותו לא הרגיש בטוב, נשאנו תפלות לפני הא-ל-הים ברוך הוא וברוך שמו, לשלומו של המלך ולרפואתו השלמה.  ועתה שמחנו מאד על הבשורה הטובה שבחסד השם יתברך, הניתוח עבר בהצלחה".

הרב מוסיף וכותב למלך: "וכולנו תפלה שהשם ישלים בריאותו בקרוב, וישוב לאיתנו ולחוזקו, ויאריך ימים ושנים על ממלכתו בכבוד ובהדר, לשמחת משפחת המלוכה כולה, ולשמחתם של כל תושבי מרוקו הקטנים והגדולים. ולשמחתם הרבה של כל מעריציו ברחבי העולם".

המלך מוחמד מחלים בבית החולים
המלך מוחמד מחלים בבית החולים
הגדלה

את מכתבו חותם הרב: "ונשמע ונתבשר בשורות טובות וישועות קרובות , לבנים ולאבות, בשושן וגילה ושמחת עולם. בכבוד גדול ובהוקרה רבה".