תקן חדש לכלי ואביזרי האכלה לתינוקות
(צילום: שאטרסטוק)

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן הכריז על התקן ת"י 14372 "מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות" כתקן ישראלי רשמי .

התקן יכנס לתוקף החל מ-2 במאי 2018 וכל המוצרים שהתקן הרשמי 14372 חל עליהם, יהיו חייבים לעמוד בדרישות התקן, ואסור יהיה לייצרם, לייבואם ולמכרם של המוצרים האלה אם לא יתאימו לדרישות התקן.

יעקב וכטל, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מצין כי התקן 14372 קובע דרישות פונקציונליות ודרישות בטיחות הקשורות לחומרים, למבנה, לביצועים, לאריזה ולסימון של סכו"ם ואבזרי האכלה לילדים עד גיל 36 חודשים.

התקן קובע גבולות מותרים של תכולת הפתלאטים בחומר פולימרי/פלסטיק ממנו עשוי הסכו"ם או אבזר האכלה, וגם אוסר את הנדידה של יסודות כימיים ומתכות מתוך החומרים, מהם עשוי המוצר, מעל הגבולות המותרים הקבועים בתקן.

עוד מוסיף וכטל כי "התקן מיועד לשמור על בטיחות ועל בריאות של תינוקות ושל ילדים קטנים דרך קביעת דרישות לתכונות מכניות, כימיות ופיזיקליות של סכו"ם ואבזרי האכלת לילדים עד גיל 36 חודשים. הכרזת הרשמיות של התקן ת"י 14372 תואמת את מדיניות משרד הכלכלה והתעשייה ונותנת מענה להשגת בטיחות ובריאות של תינוקות וילדים קטנים".