אאא

בשנת 2016 נולדו 181,405 ילודים, עלייה של 92% משנת 1980. 93,364 מהילודים היו זכרים (51.5%) ו-88,041 היו נקבות (48.5%) כך על פי דו"ח הלמ"ס שפורסם היום (שלישי) בצהריים.

מתוך ה-181,405 ילודים - 139,400 (76.8%) ילודים נולדו לנשים יהודיות ואחרות ו-42,005 (23.2%) ילודים - לנשים ערביות. בחלוקה לפי דת, באותה שנה 73.9% מהילודים נולדו לנשים יהודיות, 20.7% - לנשים מוסלמיות, 1.4% - לנשים נוצריות, 1.3% - לנשים דרוזיות ו-2.6% - לנשים שדתן לא סווגה במרשם האוכלוסין.

על פי הדו"ח, שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת) היה 3.11, גבוה יותר מהשיעור בכל המדינות החברות ב-OECD. ולאלו שחוששים מהאיום הדמוגרפי, שיעור הפריון של הנשים היהודיות המשיך לעלות, והגיע ל-3.16 ילדים לאישה.

באופן די מובן וצפוי, שיעור הפריון הגבוה ביותר ביישובים המונים 10,000 תושבים ומעלה היה במודיעין עילית (7.59 ילדים לאישה) והנמוך ביותר - בקריית טבעון (1.91 ילדים לאישה). אחרי מודיעין עילית מככבות ביתר עילית, לקיה ובני ברק.

בתמונה רחבה יותר, היישובים עם שיעור הפריון הגבוה ביותר היו היישובים החרדים והבדווים בדרום. היישובים עם שיעור הפריון הנמוך ביותר היו לרוב יישובים דרוזיים, יישובים שהשתייכו לאשכולות הגבוהים במדד החברתי-כלכלי ויישובים עם אחוז גבוה של עולים (יותר מ-20%).

כאמור, שיעור הפריון הכולל בישראל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) בשנת 2016 היה 3.11 ילדים לאישה, גבוה יותר מהשיעור בכל המדינות החברות ב-OECD. במרבית המדינות החברות בארגון, היה שיעור הפריון בשנים האחרונות נמוך מ-2.1 ילדים לאישה, דהיינו, פחות מהרמה הנחוצה לשמירה על היציבות הגודל האוכלוסייה של מדינות אלו (רמת התחלופה) מה שמעלה באופן משמעותי את הסכנה כי המהגרים להם יש שיעור ילודה גבוהה ישתלטו על המדינות בעתיד הלא רחוק כל כך.

בשנת 2016 שיעור הפריון הגבוה ביותר היה של נשים מוסלמיות - 3.29 ילדים לאישה, והנמוך ביותר - של נשים שדתן לא סווגה במרשם האוכלוסין - 1.64 ילדים לאישה.

עשרת היישובים העירוניים המונים 10,000 תושבים ומעלה עם שיעור הפריון הנמוך ביותר, 2016:

 

עשרת היישובים העירוניים המונים 10,000 תושבים ומעלה עם שיעור הפריון הגבוה ביותר, 2016: