אאא

"הבטחתי להמשיך לקיים את הממשלה - וקיימתי" אמר הערב (שלישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו בנאום שנשא במליאת הכנסת לאחר הסיכום סביב משבר הגיוס שמנע הליכה לבחירות. "אני מודה לשותפיי בקואליציה שגילו אחרית כדי שנוכל להמשיך להוביל בנחישות ובהצלחה את מדינת ישראל בביטחון, בכלכלה, בחברה וביחסי החוץ".

"זה היה מפחיד, אה?" עקץ ראש הממשלה את ראשית סיעות האופוזיציה, "חזר לכם הצבע ללחיים. אני יודע שחסכתי לכם מפח נפש גדול, כי אם היו בחירות - אני הייתי חוזר לעמוד כאן ואתם הייתם חוזרים לפרשן אותי משם - כי התמיכה של הציבור בנו אדירה".

מוקדם יותר דווח ב"כיכר השבת" על סיומו של משבר הגיוס בעקבות שורת הסכמות בין סיעות הקואליציה, שיאפשרו מחד חופש הצבעה בחוק הגיוס, אולם מאידך יבטיחו את אישורו. 

נוסח ההסכם: 

1. ועדת השרים לחקיקה תדון היום בערר של השרה סופה לנדבר ותקבל החלטה לפיה ניתן חופש לכל סיעה להצביע על על הצעת חוק בן צור לפי עמדה שתקבע ע"י יו"ר המפלגה בכפוף לשני תנאים:

א. כל חברי הכנסת מאותה המפלגה יצביעו על פי החלטת יו"ר המפלגה.

ב. יו"ר המפלגה יודיע את החלטתו ליו"ר הקואליציה בתוך חצי שעה מתום ישיבת וועדת השרים.

במקרה שלא נמסרה ההודעה - תיחשב הודעת יו"ר המפלגה כמי שהודיע שהחלטתו להצביע בעד החוק.

2. עם תחילת מושב הקיץ יגיש שר הביטחון לוועדת השרים לחקיקה הצעת חוק ממשלתית לעניין הגיוס, בהתאם להמלצת הוועדה שהתקיימה במשרד הביטחון, ולא יאוחר מארבעה שבועות אחר תחילת המושב. לאחר שההצעה תאושר בוועדת השרים לחקיקה ותעבור קריאה ראשונה בכנסת היא תמוזג עם הצעת חוק של חבר הכנסת בן צור לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הנוסח לקריאה שניה ושלישית יגובש בהסכמת כל מרכיבי הקואליציה.

3. לא יובאו לוועדת השרים לחקיקה הצעות חוק ממשלתיות או פרטיות או מטעם ועדה בענייני דת ומדינה מטעם מי מחברי הקואליציה ולא תהיה דרישה לקידום הצעות כאלה לרבות הצעות שכבר נדונות בכנסת. האמור בסעיף 3 לעיל לא יחול על נושאים חדשים שיעלו בעקבות פסיקות של בג"ץ שתינתנה לאחר גיבוש הסכם זה.

4. ההצבעה על חוק הלאום בקריאה הראשונה תתקיים בתום ההצבעה על התקציב. אם לא ניתן יהיה להעלות לסדר היום את חוק הלאום בתום ההצבעה על התקציב, תתקיים ההצבעה כחוק ראשון ביום הראשון של מושב הקיץ הקרוב.