אאא

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא מפרסם היום (רביעי) את 'דו"ח המבקר', בו הוא בין היתר מותח ביקורת נוקבת על מערכת הביטחון בכל הקשור לנושא גיוס החרדים לצבא.

לדבריו, ישנם עיכובים בקידום העמידה ביעדי הגיוס של תלמידי ישיבות לצה"ל, בשנים 2013-2016, כשלמעשה לא הושגו יעדי הגיוס שקבעה הממשלה. "הפער בין היקפי הגיוס בפועל של תלמידי ישיבות לצה"ל, לבין יעדי הגיוס, גדל פי 8 בערך" בתקופה זו, הוא כותב.

מי ש"זוכה" להתייחסות ביקורתית אישית, הוא שר הביטחון אביגדור ליברמן. וכך כותב השופט שפירא: "בינואר 2016 הקימה הממשלה צוות בין-משרדי לנושא קידום העמידה ביעדי הגיוס של תלמידי ישיבות. בתיקון לחוק נקבע, כי שר הביטחון יגבש הצעת החלטה לתכנית לקידום העמידה ביעדי גיוס תלמידי ישיבות, על פי תכנית שיגיש לו הצוות, ויביאה לאישור הממשלה בתוך 40 ימים מיום הגשת התכנית".

"על אף קביעה זו, שר הביטחון הביא הצעת החלטה לאישור הממשלה רק בפברואר 2017, אף שהצוות הבין-משרדי הגיש לשר הביטחון תכנית רב-שנתית בנושא כבר באפריל 2016. במועד סיום הביקורת, הממשלה טרם דנה בתכנית, ויש בכך כדי לפגוע בעמידה ביעדי הגיוס שהיא עצמה קבעה".

 ליברמן תוקף את החרדים בסוגיה הרגישה (צילום ארכיון: מתוך ערוץ הכנסת)

כמו כן, נמצאו לדברי המבקר ליקויים במנגנון הפיקוח והאכיפה, שתפקידו מעקב אחר תלמידי ישיבות דחויי שירות, כדי להביא לגיוס מי שאינו לומד בישיבה.

מצה"ל נמסר בתגובה לטענות כלפיו: "בצה"ל משרתים כיום כ-7000 חרדים. הצבא פועל לגיוס החיילים החרדים בדרך שתתאים לאורח חייהם ועל פי הנחיות הדרג המדיני".

"אלפי החיילים החרדים מקבלים כלים ויכולות תעסוקתיות להמשך חייהם, תוך שמירה על אורח חייהם הייחודי, זאת מתוך הבנה כי שירותם הינו חיוני ומשמעותי בכלל המערכים בצה"ל".

"גיוס חרדים לצה"ל נמצא במגמת עליה מתמדת, מנהלת החרדים הוקמה לפני כשלושה חודשים, והינה אמונה על הטיפול באוכלוסיית החרדים כמשאב אנושי הכרחי להצלחת צבא העם במשימתו. בשנת הגיוס 2016 (עד 01.07.2017) צה"ל ביצע עמידה של 90% ביעדי הממשלה בגיוס חרדים כלומר כ-2850 חיילים חרדים התגייסו".