אאא

שר הדתות דוד אזולאי ובנו הח"כ הנכנס ינון אזולאי (ש"ס), הגיעו היום (רביעי) לביתו של נשיא מועצת חכמי התורה בעיר העתיקה שבירושלים, כדי לקבל את ברכתו לרגל המינוי.

שעות לפני השבעתו של אזולאי הצעיר, הוא זכה ל'ברכת הדרך' מראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן. "תזכה לשמש כשליח ציבור של כלל ישראל ולהרבות כבוד שמים", בירך הרב.

נשיא המועצת בירך אף את האב, השר דוד אזולאי, ב"בריאות איתנה ורפואה שלמה במהרה", על רקע הטיפול הרפואי שהוא אמור לעבור בקרוב - מש שהיווה את הזרז לפרישתו מהכנסת.

הבן, הח"כ הנכנס, שמע מרבו כי עליו ליטול על עצמו "משימת קודש" ולשמש בכנסת כנציגם של בני הישיבות בכל נושאי הגיוס והטיפול השוטף מול שלטונות הצבא.