אאא

שמחה גדולה השבוע במושב נבטים שבנגב במעמד חנוכת המקווה הראשון על שמו של בעל מרן "האיילת השחר", על ידי ארגון "טהרת הבית" בנשיאות הרב בן ציון מוצפי.  זמן קצר לאחר פטירת מרן בעל "האיילת השחר", הגיע לשולחן ארגון "טהרת הבית" בקשה מיוחדת לבנייה מחדש של מקווה טהרה ביישוב נבטים. התושבים במקום ביקשו את עזרת "טהרת הבית" בבניין מקווה בישוב שהוא מוזנח ובלתי ראוי לשימוש.

בארגון "טהרת הבית" נכנסו לעובי הקורה וגייסו תרומות לצורך בנייה מהירה של מקווה הטהרה ביישוב. השבוע הגיעו בניית המקווה לידי גמר, לשמחתם של התושבים במקום, שיכולו לקיים בהידור את מצוות הטהרה. בעצה אחת עם רבני הארגון בראשות הארגון בראשות חבר בד"ץ 'שארית ישראל' וראש בתי הוראה ב"ב הרבי שבח צבי רוזנבלט, הוחלט לקרוא למקווה הטהרה של שמו של  מרן בעל "האיילת השחר": "כידוע שרבינו הקדוש והטהור זיע"א הרבה טהרה בישראל, ומסר נפשו ", ציינו רבני הארגון. "ואין זה מקרה שהבקשה לחידוש המקווה הגיעה מיד לאחר פטירתו, ובוודאי עניין גדול שיקרא מקווה טהרה על שמו". 

ארגון "טהרת הבית" זכה להיות סמוך על שולחן מרן שר התורה רבי חיים קנייסקי, שמקרב ומעודד את רבני ומנהלי הארגון, לפעול ולהפעיל למען טהרתן של ישראל. מרן שר התורה העניק מכתב מיוחד, בוא הוא קורא לבוא לעזרת ד' בגיבורים ולסייע לארגון "טהרת הבית" בשיפוץ ובניית מקוואות ברחבי הארץ: 

"נפשי בשאלתי אל כל יחיד ויחיד, להיות שותף קבע בטהרת הבית. שעניין הטהרה קודם לכל, וחוב ראשון במעלה להקימה בכל בנצרך, ובפרט במקום שאין איש - ועיקר רצוני לצרף בזאת עשרת אלפים איש גיבורי החיל מחזיקי טהרה אשר יטו כתף חודש בחודשו בסכום של 100 שקלים  לבניית מקווה אחר מקווה, וכל התורמים יזכו לבני חיי ומזוני. בנים עובדי ה' בקדושה ובטהרה".

כל פעילותו של ארגון "טהרת הבית" מונחה ומונהג בכל פרט ופרט, בידי ועדת הרבנים, ובראשם חבר בד"צ "שארית ישראל" וראש 'בתי הוראה' ב"ב, הרב שבח צבי רוזנבלט, האב"ד הרב  יהודא סילמן, רב הגבעה הדרומית בק"ס, הרב יהודה קנר.