חינוך בניקיון / הרב אברהם בורודיאנסקי
(צילום: שאטרסטוק)

בימים אלו בהם מתחיל ימי בין הזמנים לחודש ניסן , עומדים בפני ההורים אתגרים רבים, אם בכל השנה הפגישה עם הילדים היא בשבתות או לזמן קצר, בימים אלו המצב משתנה בחורי הישיבות מגיעים לבית לחודש ימים, וזמן דומה לזה בנות הסמינרים וילדי התלמודי תורה.

בתוך שלל האתגרים האתגר הגדול הוא הוראת ביצוע מטלה, כאשר האם קורסת תחת ריחות האקונומיקה והאב טרוד במעשיו שלו, מראה של ילד אשר כביכול מתעלם מהמלאכה הנעשית בבית היא מכעיסה וגוררת לא פעם לוויכוחים והאשמות ואווירה עכורה.

ננסה לדלות בס"ד כמה כללים  מפרשת השבוע ע"מ לעבור את הימים הללו לא רק שלא מתוך עצב ולחץ אלא מתוך בניה ושגשוג.

דיבור נכון

רש"י בתחילת הפרשה נותן לנו עצה של מלאכים " ויקרא אל משה. לכל דברות ולכל  אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה לשון חבה לשון שמלאכי השרת משתמשין בו" קודם לכל ציווי קדמה קריאה של חיבה!  הכלל הראשוני טרם פתיחת מסע ההישרדות המשפחתית לפסח זכור טרם הציווי פעם בלשון חבה וקירבה, דאג שבנך יחוש את החיבה ואת קרבתך אליו, לאחר מכן ההוראה תתקבל בצורה שונה והתוצאה תיהיה טובה להפליא.

מבט על העשייה

הרש"ר הירש פ"א פסוק ג בתוך דבריו "כל מילוי חובה הוא התקדמות חיובית" – ללא ספק הבן והבת מחויבים להכנת הבית לפסח ואולי יותר מההורים, אך עלינו לזכור שחיו כבן ישיבה מסירות מעליו כל עול של ניקיון ואחריות סביבתית (ולא טוב שכך) ובהגיעו לבית הוא נשאב לים של הוראות וביצועים שאינו מוצא את ידיו ורגליו, לכן חייבים לשים לב את העשייה שנעשית ולפרגן על ההתקדמות כי רק זה יניע את המשך העשייה.

האצלת סמכות

"המעניק סמכות זוכה בנציג , ובכך גדל כוח המעניק"  (הרש"ר הירש בהמשך) בעלי תפקידים רבים מפסידים את החוויה של עובד מעביד היכולה להיות כהרמוניה נפלאה, ובמקום כך הם חווים תחושת פחד ורודנות, האצלת סמכות היא סוד ההצלחה בכל מקום, כולל בבית, ילד גם קטן ביותר, שמקבל תחושה של סמכות, לא זו בלבד שמלאכתו תעשה מעולה אלא הוא ישמח בזה ויחוש רצון להיות שותף בהמשך העשייה, על אחת כמה בבחור שמרגיש שהוא נבחן בזכוכית מגדלת על מעשיו ובעיקר בחוסר סמכות, תחושה זו תפגע בעבודה ובמוטיבציה ובהמשך השיתוף פעולה, האצלת סמכות תביא את הנסמך נציגו הטוב ביותר של המאציל.

ניצול נכון של הכוח המתאים

"תורה זו אינה דורשת את ביטול והסרת הכוחות החומריים והחושיים, אלא היא מלמדת לנצל את החומר והחושים למען הוצאה לפועל של תכליות אלוקיות" (הרש"ר הירש שם) לדעת לתת לכל אחד את הדברים שלא רק שיתאימו לו לפי כוחותיו אלא אדרבא ניתן דרך הימים הללו לפתח כוחות אישיים טמונים שבמהלך השנה אולי לא באים לידי ביטוי אצל הילד, ודווקא על ידי מטלות בתנאים האמורים ניתן לגלות בו כוחות פנימיים שיפרצו ויסיעו לו ולנו.

הכותב הינו ראש ישיבת  ברקאי- חיספין