הגר"מ מאזוז וחצרוני
הגר"מ מאזוז וחצרוני (צילום: מתוך פייסבוק)

ראש ישיבת 'כסא' רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז במתקפה נגד פרופסור אמיר חצרוני: "חצרוני גימטריא 'השטן'".

במהלך שיעור שמסר לאחרונה אמר הגר"מ מאזוז: "אני לא שומע רדיו, אבל לפעמים אני נוסע ויש 'חדשות' אז אני שומע את זה,'חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך'.

"היום יש פרופסור אחד שמו "חצרוני", ושמעתי לפני שנה שהוא אומר: 'אני לא יכול להיות בחג הפסח בארץ ישראל, כי אני רואה יהודים אוכלים מצה'. אז מה? זה פוגע לך בבריאות?! מה אכפת לך?! תאכל מה שתרצה. אבל לראות יהודים אוכלים מצה הוא משתגע מזה".

הרב סיפר: "פתאום על המקום עשיתי גימטריא, ואמרתי לנהג עובדיה שיחיה: חצרוני גימטריא "השטן", כי זה התגלמות של השטן, ולכן הוא לא יכול להיות כאן בפסח, אז שיצא החוצה. ואמרו לי שהוא נסע לחוץ לארץ ונתנו לו מכות וכו'".

הרב המשיך בדבריו ותקף: "אבל למה ככה?! אם עושים "חג המולד" זה בסדר ודבר גדול מאד, ואם עושים "חג אל-אידחא" של הערבים שאומרים שאברהם עקד את ישמעאל, זה בסדר וצריכים לכבד אותם. פעם אמרו ברדיו שהיום יש חג גדול
לערבים, שאברהם עקד את ישמעאל. ולא אמרו שם הערה קטנה: אבל אצלנו בתורה כתוב".