אאא

השבת שהה האדמו"ר מויז׳ניץ במעון הנופש בחצור זאת בצל הסתלקותו של דודו הגדול הרבי מויז׳ניץ ממונסי זצ"ל, אליו היה קשור בלב ונפש.

במהלך השבת שוחח הרבי ארוכות מגדלות דודו הגדול כ''ק אדמו"ר מויזניץ ממונסי ובין הדברים התבטא כמה פעמים שכלל ישראל איבד מלך.

לדבריו: "הרבי זצ"ל היה מלך ישראל, יהודים אף לא מחסידי ויזניץ שיחרו לפתחו כי הרגישו שהוא ה'אמתדיגע איד' מדור העבר ללא שום פשרות".

לפני תפילת מנחה, בערב שבת, הורה הרבי למשב''ק הרה''ג ר' שאול גרינברגר שבשיעור ההלכה אחרי התפילה ידבר על גדלותו של המנהיג הרוחני שנסתלק לגנזי מרומים.

במהלך הטיש, שהתקיים במתכונת מצומצמת, שוחח האדמו"ר אודות שמו הגדול מרדכי על שם הרה''ק מטשערנוביל זיע''א וכן אחר מכן בעת השלחה''ט לכלל הציבור שוחח הרבי באריכות אודות האבידה הגדולה כאשר עיניו מוצפות דמעות אולם סיפר את העובדה של רבה''ק בעל ה'אמרי חיים' זיע''א אודות הרה''ח מיכל ויסבלום ז''ל שבכה בשב''ק ב' סיון תרצ''ו וגער בו 'שבת היום' ובשבת אסור להיות בעצבות.

בעת קריאת התורה הורה הרבי מויז׳ניץ לעשות מי שברך לכלל מרנן האדמורי''ם מויזניץ ממאנסי החדשים ומיד תיקן והורה להוסיף 'ולכל צאצאי אדמו"ר רבי מרדכי בן אדמו"ר רבי חיים מאיר זיע''א'. 

במיטאג טיש, בטיש בשבת בצהריים, כשסיפר ר' אפרים לרנר לאדמור שבעת השבעה על ה'אמרי חיים' פקד בעל הבית ישראל' מגור את קברו והתבטא יהודי כל כך גדול תחת הר אפר קטן... התבטא הרבי "בשבילי זה מעשה רב, חשבתי השבוע בעת שאסע לארה''ב לניחום אבלים באם לפקוד את קברו בימי השבעה והן חודש ניסן, וכאן קיבלתי מעשה רב שניתן לעשות כדבר הזה!".

בטיש סעודה שלישית, שוב דיבר הרבי אודות שתי היהלומים שבחייהם ובמותם לא נפרדו ששני האחים הקדושים הסתלקו בחודש אדר בו קיבלו את התורה בשמחה, שניהם היו מקושרים לתורה ללא שום פקפוק והרחיב כי רואים דבר נפלא שיש ביום ההסתלקות 9 ימים מהסתלקות רבה''ק זיע''א ו9 ימים להילולת רבה''ק בעל ה'אמרי חיים זיע''א זה מראה דבר נשגב למאוד!, צריכים להתחזק איבדנו מנהיג ישראל איבדנו רועה נאמן שמאז הסתלקות אבי הק' זיע''א היה הוא מנהיגנו הרוחני.

גם האח הרבי מויז׳ניץ ביכה את האבידה הקשה עם הסתלקות הדוד ממונסי ואמר בפני החסידים בטיש סעודה שלישית בבית המדרש מרכז חסידי ויז'ניץ: "מדובר באבידה גדולה לדור כולו, ה' ישלח תנחומים לבניו שיזכו להמשיך במסורת דרך בית ויז'ניץ ושינהיגו את קהל עדתם ביד רמה ובגאון".