(באדיבות המצלם)
אאא

שלושה שבועות אחרי פטירת הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל, נראה כי הספדים רבים הנישאים לזכרו הפכו לחלק מהמאבק ב"גזירת הגיוס" וקריאה להמשיך את דרך ההפגנות ואי ההתייצבות בלשכות הגיוס.

בהספד שנשא הגאון רבי דב אהרון זלזניק, חבר 'מועצת הפלג', ברחובה של עיר בבני ברק, והגיע לידי 'כיכר השבת', עודד הרב זלזניק המכהן במשרה רשמית בישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות את הפגנות הצעירים והקדיש את מרבית הספדו לנושא זה.

"היה לנו את ר' שמואל", פתח הרב זלזניק, "הוא לא הסכים שאף בחור ילך לצבא השמד, אין פשרות בזה. ראינו ברוך ה' אלפי בחורים שהשתתפו במסירות נפש בהפגנה הגדולה. זה האש להבה ורוחו הגדולה שממשיכה אתנו והיא תמשיך להילחם נגד גזירת הגיוס – גזירת השמד".

"אין שום מדינה בעולם שרודפת את התורה כמו מדינת ישראל", האשים הרב זלזניק, "היא המדינה היחידה שרודפת את התורה ומוציאה מיליארדים על חיילים שלא צריכים אותם בכלל. משרד החינוך ומשרד הביטחון לא ישתלטו עלינו. מושחתים! אתם מבזבזים מיליונים, יש אנשים שצריכים לאכול. יש להם מיליארדים להחטיא את בני ישראל. איזה מדינה בעולם חוטפת בנות? מדינת ישראל היחידה. הייתה מדינה לפני 500 שנה עשו אינקוויזיציה וביקשו סליחה. מדינת ישראל ממשיכה את הדרך והכל טוב ויפה".

הרב זלזניק המשיך בדבריו והשווה את המסירות נפש של הגר"ש זצ"ל לגדולי ישראל מהדורות הקודמים: "כידוע שגדולי ישראל, החזון איש ור' איסר זלמן מלצר זצ"ל, הסכימו למות בשביל גיוס בנות ובוודאי שר' שמואל הסכים למסור את הנפש. הוא השאיר לנו מורשת ודרך איך להילחם. המלחמה הזאת לא תיפסק עד שתתבטל הגזירה".

"אני לא מספיד את ר' שמואל כי צריכים לדבר על השיטה הגדולה שר' שמואל במסירות נפשו העמיד את הדברים, לדעת את דרכי המלחמה שלא מוסרים אף ילד לשמד, אין פשרות", הוסיף הרב זלזניק. "היה ציבור ענק בהלוויה שלו, כולם ראו את הדמעות בעיניים, הציבור הזה של תלמידי חכמים, בני תורה, שלא שמים לב לכל ההשמצות, ויודעים שרבנו הקדוש היה עמוד האש. ואנחנו צריכים לדעת להמשיך את הדרך. מי שטיפש ולא הלך להלוויה הפסיד הרבה".