אאא

שר האוצר משה כחלון הנחה היום (רביעי) את המועצה הארצית לתכנון ובנייה להתכנס בדחיפות בכדי לקדם בהקדם האפשרי מתן פטור מהיתר הנדרש לטובת העברת השגרירות לירושלים.

אמש פרסם כתב הדסק המדיני של חברת החדשות, ירון אברהם, כי לוח הזמנים של מעבר שגרירות ארצות הברית לירושלים ב-14 במאי מוטל בספק בשל הליכי ביורוקרטיה בשטח.

לפי הדיווח, בימים האחרונים ביקרו בישראל מספר גורמים מטעם מחלקת המדינה של ארה"ב, נפגשו עם הרשויות הרלוונטיות בישראל, ובאחת הפגישות הם הבהירו שעל מנת להתאים את המתחם הקיים בשכונת ארנונה בירושלים ולהפוך אותו מקונסוליה לשגרירות, ארה"ב מבקשת עבודות בינוי ביטחוניות דחופות וזריזות שיושלמו עד למועד המעבר.

בין היתר, ביקשו האמריקנים חומה אטומה בגובה של למעלה מ-3 מטרים, שתקיף את מתחם השגרירות; עוד הם דורשים סלילת כביש מילוט מהחניון הדרומי של מלון דיפלומט לאורך השוליים המערביים של שכונת מורדות ארנונה.

האמריקנים הגישו את הדרישות - אלא שאז מגלים בישראל, שכל הדרישות האלה לא תואמות את תכנית המתאר המקומית, זו שנועדה עד היום לקונסוליה - ולא לשגרירות.

מנכ"ל משרד החוץ התריע במכתב לשר האוצר כחלון כי אם לא יינתן פטור מיידי לבנייה ולא יקוצרו ההליכים – מעבר השגרירות במועד בסכנה: "הליך בקשה לתיקון תכנית המתאר הקיימת צפוי לארוך זמן רב, ולא יאפשר את השלמת העבודות במועד שנקבע למעבר השגרירות, קרי 14.5.18. מבלי שתושלמנה עבודות אלה, לא יעמדו המתחם בדרישות המחייבות של מחלקת המדינה עבור השגרירות האמריקנית".

בעקבות כך, התערב השר כחלון בנושא והנחה את המועצה הארצית לתכנון ולבניה להתכנס בדחיפות לטובת מתן פטור מהיתר להקמת תשתיות הנדרשות להעברת השגרירות.

שר האוצר כחלון אמר בעת החתימה על הבקשה: "אני מודה על הזכות שנפלה בחלקי כשר האוצר והממונה על התכנון במדינת ישראל לקדם את העתק השגרירות האמריקאית  מתל אביב לירושלים בירתינו הנצחית.

"לצורך כך, הנחיתי את המועצה הארצית לתכנון ובנייה לקדם על פי סעיף 266 ה' לחוק התכנון והבנייה מתן פטור מהיתר לטובת הקמת תשתיות חיוניות לפעילות השגרירות".