אאא

'הלב מתרחב נוכח הצימאון האדיר בישראל לשמוע דבר ה' ולחנך את הילדים לתורה בבתי הספר שלנו כפי שהתווה לנו את הדרך מורנו הכהן הגדול הגאון רבי אברהם פאם זצ"ל; חינוך קודש לזרע קודש בארץ הקודש" - כך פתח נשיא רשת הקירוב והחינוך ׳שובו׳ הרב  יונתן אברהם אב״ד בביה״ד לונדון ומראשי ׳ועידת רבני אירופה׳ את מעמד החיזוק המיוחד של ידידי הרשת שהתקיים בברוקלין שבניו יורק. הרב אברהם הוסיף כי "מי שמבטיח את המשך הנחלת מסורת התורה והמצוות לילדי ישראל כי אז מובטח לנו שאין כל אומה ולשון שתוכל לנו. לא איראן ולא יתר המרעין בישין יוכלו לעם ה' העוסק בתורה ובמיוחד עם ילדי ישראל קדושים".

מאות מסלתה ושמנה של יהדות ארה״ב בראשות גדולי התורה ראשי ישיבות אדמורי״ם רבנים ובראשם נשיא מועצת גדולי התורה באמריקה האדמו״ר מנובמינסק השתתפו במעמד שנועד לחזק את הרשת המפעילה בישראל שבעים מוסדות חינוך. לאירוע בארה״ב הגיע במיוחד ח״כ ישראל איכלר שהביא את ברכת האדמו״ר מבעלזא לראשי הרשת ולתומכיה.

במהלך האירוע המרשים שהתקיים באולמי ׳פאלס׳ הפתיעו ראשי הרשת את אחד מיו״ר הארגון, הרב יוסף הוך והעניקו לו ספר תורה מהודר. מאות המשתתפים קמו על רגליהם לכבוד התורה והריעו ממושכות לנגיד המקדיש יותר משני עשורים את הונו ואונו למען הרשת שהקים רבו מרן הרב אברהם פאם זצ״ל.

המעמד בארה״ב הנו גולת הכותרת לשני כינוסי חיזוק קודמים שהתקיימו בלונדון; בראשות אב״ד לונדון ויו״ר הועדה המתמדת של ׳ועידת רבני אירופה׳ הרב מנחם געללי. הרב יונתן אברהם ויו״ר ׳שובו׳ אירופה הרב דוד בלאכמן, ובישראל; שם נועדו ראשי וידידי ׳שובו׳ עם הרבנים; הרב יהודה סילמן והרב אלימלך בידרמן ובהשתתפות; הרב אהרון יעקובזון . הרב יהודה בוטרמן. יו"ר 'שובו' ארה"ב; הרב אברהם בידרמן והרב יוסף הוך. מנכ"ל 'שובו' הרב חיים מיכאל גוטרמן. סמנכ"ל הרשת הרב דוד איבגי ומנהל הפיתוח הרב שמעון אלבוים.

לקראת האירועים שיגר מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי מכתב מיוחד על חשיבות עבודת הקדש של הרשת ולחיזוק העוסקים במלאכת הקודש. "באתי בזאת בקריאה של חיבה לאחינו בני ישראל בדבר המפעל הגדול 'שובו' אשר יסודו בהררי קודש ע"י מרן רבי אברהם יעקב הכהן פאם זצוק"ל אשר מילא ליבו למען אחיו הרחוקים מיהדות, תינוקות שנישבו, להציל את נשמותיהם ע"י פתיחת מוסדות תורניים המקרבים את ילדי ישראל תחת כנפי השכינה'.

במכתב הנדיר כותב מרן; 'והנה פעילות אדירה זו עולה הון רב, וכל זאת נטלו על עצמם מנהלי הרשת במשך שנים רבות בהם העמידו שורות של תלמידים נאמנים לאביהם שבשמים ע"י חינוך מצוין הניתן ע"י אלפי מורים בני תורה ומורות נשות אברכים המחזיקות בתים של תורה.

'וכעת גדל עול החובות על צוואר המנהלים ועז רצונם להמשיך בפעילות ואף להוסיף ולהרחיב את הרשת. וזו חובת כל אחד ואחד לבוא לעזרתכם להציל נפשות מרדת שחת. ובזכות העזרה והסיוע למען ילדיו של הקב"ה תזכו לשפע ברכה והצלחה בכל העניינים, בריאות שלמה ונחת דקדושא מכל יוצאי חלציכם".

הרב חיים מיכאל גוטרמן הכריז כי קמפוס בתי הספר של ׳שובו׳ בפתח תקוה ייקרא 'קרית החינוך ע״ש הרב אברהם רביץ ז״ל' שהיה ממניחי היסודות לקירוב וידיד קרוב ל׳שובו׳. ׳אנחנו חייבים המון לאיש שבכל תפקידיו תמך עזר וסייע לתנועת התשובה והקירוב בכלל ול׳שובו׳ במיוחד. במלאת עשור לפטירתו אנו מנציחים את זכרו באחד הקמפוסים הגדולים והחשובים של ׳שובו׳ בישראל׳. לאירוע בארה״ב הוזמנו בני משפחת רביץ בראשות אלמנתו אביגיל שתבדלח״א.

הרב גוטרמן פרס בפני הנגידים והעסקנים את הביקוש הגדול הקיים לפיתוח הרשת ומאידך את המצוקה הקיימת עקב חובות העבר של מערכת החינוך בישראל. 'הגם שנושא זה מטופל בדרגים הגבוהים בשיתוף פעולה עם החינוך העצמאי, שכן תקציב זה ניתן בעבר לרשת, נכון להיום סובלת הרשת ממצוקת משאבים המקשה על הפעילות השוטפת וק"ו על פיתוח והקמת בתי ספר נוספים על אף שיש ביקוש אדיר לחינוך הייחודי שאנו זוכים להעניק. בהתאם להבטחתו; הגר"י אברהם וראשי 'שובו' עושים ככל יכולתם על מנת 'ליישר קו'. תכנית בכיוון זה מגובשת בימים אלו והיא תורגש בקרוב בכל הרשת. מאז הכתרתו כנשיא הרשת, יצא הגר"י בשליחות הרשת למספר רב של מדינות והופיע בפני כל פורומים נכבדים כדי לקדם את הרשת. אנו מאמינים שבהתאם לצוואתו של האב אברהם פאם - עתיד החינוך בארץ ישראל תלוי רבות בהצלחת 'שובו' ובעז"ה נעשה ונצליח'.

הרב סילמן אמר כי חז"ל אומרים שארון העדות אין לו מידה. כלומר הארון עליו נאמר 'נושא את נושאיו' עמד בנס בתוך קודש הקדשים, ומאידך; מבית ומחוץ תצפנו בזהב ועליו הכפורת ושני הכרובים עשויים זהב. לאמור; התורה אכן מתקיימת בנס. לא רק ארון העדות אלא כל מוסדות התורה קיימים בנס. אבל מאידך עלינו מוטלת החובה לנהוג בטבעיות ולצפות את הארון מבית ומחוץ בזהב. להוזיל מכספינו כדי לקיימה. אתם אנשי 'שובו' והנגידים החשובים מצפים בזהב את תורת ישראל ובזכותכם מתקיימת התכלית של עדות ה' נאמנה'.

הרב בידרמן פתח את דבריו בגמ' בבבא מציעא; 'כל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו'. אינני מוצא מילים גדולות יותר מחז"ל המתארים מהם כוחותיו של המלמד תורה לעם קודש. אינני מתיימר לעמוד במקומותיכם המשיבים לב בנים אל אבותם אבל אני חש חובה גדולה לומר דברי ברכה וחיזוק לישועות רחמים וחסדים'.

את האירוע המרשים חתם אביו של בוגר 'שובו' בת ים הנער משה דטצקי שסיים כמה ימים קודם את מסכת ביצה. האב הנרגש, אפרים שעמד לצד בנו בסיום סיפר למשתתפים את תולדות המשפחה ואיך הגיע ל'שובו'. 'שלושה דורות חזרו לכור מחצבתם בזכותכם; הורי הי"ו. אני ורעיתי וילדיי ברוך השם. אני מוכרח לספר לכם – אמר – הגם שבני אולי לא יאהב שאני משתף אתכם בזה. את מסכת ביצה שמשה סיים הוא לומד שלא במסגרת לימודיו הסדירים אלא בחברותא עם רב בשכונה בשעה 03:00 לפנות בוקר, ולי הבטיח; 'אני אסיים בעז"ה את כל הש"ס עד גיל 18'.

צפו בתמונות: צילומים: יעקב נחומי. משה גרשבאום - 'סטודיו אדלמן'. אבי יודייקין.

תמונות בכנס החיזוק בישראל.
תמונות בכנס החיזוק בישראל.
"בני יסיים את הש"ס עד גיל 18". אפרים דטצקי נושא דברים במעמד בברוקלין.
"בני יסיים את הש"ס עד גיל 18". אפרים דטצקי נושא דברים במעמד בברוקלין.
ברכת האדמו"ר מבעלז מח"כ אייכלר.
ברכת האדמו"ר מבעלז מח"כ אייכלר.
הרב אברהם עם יו"ר שובו אירופה ומנכ"ל האשת בכינוס בישראל.
הרב אברהם עם יו"ר שובו אירופה ומנכ"ל האשת בכינוס בישראל.