אאא

מועצת גדולי עולם התורה של הפלג הירושלמי שהתכנסה אתמול (חמישי) במעונו של הגאון רבי צבי פרידמן, קראה להמשיך בדרכו של הגר״ש אוירבך זצ״ל נגד כל שיתוף פעולה עם המגמות ההרסניות של השלטון, והורתה כי אין לחתום על מסמכי משרד החינוך למוסדות הפטור ואין לחתום על מסמכי משרד הביטחון שהוגשו למשרדי הישיבות.

כזכור, מועצת גדולי עולם התורה התכנסה במעונו של הגר"ש אוירבך זצ"ל עם כלות השבעה להסתלקותו. בסיום האסיפה פורסמו החלטות המועצה שבמרכזן החובה להמשיך בדרכו ולעמוד על משמר פך השמן הטהור של עולם התורה וביצור היהדות הנאמנה.

אמש, מועצת גדולי עולם התורה של הפלג הירושלמי קראה בנוסף, שלא לחתום על מסמכי משרד החינוך למוסדות הפטור ואין לחתום על מסמכי משרד הביטחון שהוגשו למשרדי הישיבות. 

לאחר כינוס המועצה ביקר הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש במעונו של הגאון רמ"ד הלוי סאלאווייצ'יק שראה אף הוא את התקנות החדשות והביע זעזוע רב באומרו, כי אין להסכים להן בשום אופן ואסור לחתום על מסמכים אלו.

לפי הדיווח ב'הפלס', "לאחרונה נשלחו למוסדות החינוך מסמכי נהלי הרישוי וטפסי הרישיון להפעלת ותקצוב הת"תים המוגדרים כ'מוסדות פטור' לשנה"ל תשע"ט, ובמסגרת זו נדרשו  מנהלי הת"תים לתת גושפנקא לשינוי החוקי החמור שנעשה במעמד 'מוסדות הפטור' ולהתנהל ע"פ התקנות החדשות המקעקעות את עצמאות המוסדות כפי שהותוותה מזה כשבעים שנה ע"י מרנן גדולי ישראל זצוק"ל".

לדברי הפלס, לנוכח ההתפתחות החמורה בעניין זה, הורו בשבוע שעבר גדולי התורה חברי המועצת של הפלג לשוב ולפרסם את הוראתו האחרונה של הגר"ש אוירבך בעניין זה.

ב'הפלס' מציינים כי כמה שבועות לפני הסתלקותו של הגר"ש נכנסו מנהלי ת"ת 'דעת זקנים'  לשמוע את הוראותיו לנוכח המצב החדש. בבואם שאל מרן ראש הישיבה בפליאה: "היכן השאר", כשהוא מכוון דבריו למנהלי תלמודי תורה אחרים שנראה כי הם נוהגים בשאננות לנוכח הסכנה המרחפת.

לאחר מכן הורה מרן ראש הישיבה זצוק"ל את הוראתו למנהלי הת"תים בעניין זה, ואמר: "יש להתנגד בתוקף לתקנות החדשות ולכל שינוי במצב שהיה עד כה, פשוט וברור שלא יעלה על הדעת כלל לחתום על מסמך כלשהו או לעשות איזו פעולה שתתפרש כהסכמה לתקנות החדשות המכפיפות את תלמודי התורה למשרד החינוך הכפרני, היה לא תהיה".

מרן ראש הישיבה זצוקללה"ה המשיך והורה למנהלים על הדרך בה יש לנהוג כאשר יידרשו לחתום על התקנות החדשות - וכפי שאכן אירע בימים אלו - ואמר: "כאשר יגיעו מסמכים המצריכים חתימה כלשהי והמתייחסים לתקנות החדשות, אזי אסור לחתום על שום מסמך שלהם; אסור להסכים לתקנות החדשות ולשום מסמך שעושה שינוי, ויש לעמוד על כך גם במחיר של ויתור על תקציבי משרד החינוך, כדי לעמוד על עצמאות מוחלטת".

לדברי עסקני הפלג הירושלמי, בשבועות האחרונים נודע על מסמכים חדשים שנשלחו לישיבות ואשר משמעותם הברורה היא הכפפתן של הישיבות למשרד הביטחון וסיוע פעיל למנגנון המכסות והיעדים שבחוק הגיוס. המסמכים נשלחו כחלק מאכיפת התקנות החמורות שפורסמו לפני מספר חודשים כ"אמות מידה לגיבוש רשימת הישיבות". במהלך הדיון בתקנות הבהיר עו"ד דרור גרנית ממשרד המשפטים: "התקנות שמוצגות פה נועדו לייצר את המנגנונים שיאפשרו את הגיוס".

לטענתם של העסקנים, מנהלי הישיבות נדרשו לחתום על המסמכים שבראשם מופיעים סמלי משרד הביטחון וצה"ל, והכוללים שורה של התחייבויות והתניות זאת בשעה שחתימת ראשי ישיבות על התצהירים וההתחייבויות, מכפיפה את הישיבות לשר הבטחון, ומייצרת מנגנון פיקוח בלתי מוגבל על הישיבות.

לדבריהם, ראש הישיבה מתחייב למסור לשר הביטחון באופן קבוע את רשימות התלמידים, וכן לעדכן באופן מיידי על כל עזיבה של תלמיד, בעוד כל הפרה של אחת מהתחייבויות של ראש הישיבה או של מי מהתלמידים עלולה לפסול את מעמדה של הישיבה.

הפלס מדגיש כי במסמכים אף הופיעה הדרישה המחוצפת לפיה ראשי ומנהלי הישיבה מצהירים כי ישיבתם "מחנכת להתנהלות בדרכי נועם" על פי דעת שר הביטחון.

בעקבות כך פורסמו ההחלטות בהן נכתב:

"בעניין הדברים העומדים על הפרק בשעה זו, התכנסה מועצת גדולי עולם התורה ביום ו' ניסן התשע"ח, והוחלט כדלהלן:

"א. אין לחתום על המסמך שהוגש על ידי משרד הביטחון, והמכונה 'בקשה להיכלל ברשימת הישיבות המוכרות', וכן על המסמך המכונה 'התחייבות ראש מוסד תורני'".

"ב. אין לחתום על המסמך שהוגש על ידי משרד החינוך למוסדות הפטור ('תלמודי תורה'), והמכונה 'נוהל רישוי מוסדות פטור', ולא על המסמך המכונה 'חידוש רישיון למוסדות פטור'".

"ויהי רצון שנזכה בקרוב לגאולה וישועה ולאכול מן הזבחים ומן הפסחים - מועצת גדולי עולם התורה".