אאא

"מסע ציד חמור תוך ניסיונות פיתויים חדשים ומסוכנים נעשים בימים אלו על-ידי משרד החינוך, בניסיון ללכוד את המורים במערכת החינוך התורנית ללימודי אקדמיה שנאסרו מכל וכל על-ידי מרנן גדולי ישראל זצוק"ל ויבלחט"א", כך טוען הבוקר (שישי) העיתון יתד נאמן.

מהחשיפה עולה, כי בעקבות הגדרת יעדים במשרד החינוך, נשלחה פניה רשמית מטעם משרד החינוך למורים במערכת החינוך התורנית בהצעה מפתה ללימודים חינם במשך שנתיים לשם הוצאת תואר אקדמי. מדובר בלימודים יקרים שלראשונה מציעים אותם חינם, בניסיון להחדיר את לימודי ותוארי האקדמיה למערכת החינוך החרדית בכל מחיר, במגמה לשנות את הצבור החרדי ע"י השפעה על מוריו ובמגמה שהשפעה זו תחלחל לתלמידים.

במכתב שנשלח למנהלי בתי הספר החרדיים על-ידי מנהל אגף להכשרה עו"ה ומפקחת פיתוח מקצועי, מחוז חרדי, תחת הכותרת "הכשרה למורים לתואר אקדמי 'בוגר בהוראה', ושהגיע לידי 'כיכר השבת' נכתב: "כחלק מיעדי תוכנית החומש של המחוז החרדי במשרד החינוך, המחוז החרדי בשיתוף אגף להכשרת עו"ה מתארגן לפתיחת מחזור ג' של תכנית ההכשרה למורים במקצועות היסוד. עקב מחסור בעו"ה מוכשרים למקצועות אלו בבתי הספר היסודיים ועי"ס בפיקוח המחוז.

"התכנית הינה ייחודית ובתנאי סף יחודיים למורים גברים קבועים העובדים בהוראה בבתי ספר בפיקוח המחוז החרדי. הלימודים לתואר אקדמי בהוראת מקצועות היסוד יתקיימו במשך שנתיים. החייבים בלימודי מכינה, חסרי בגרות, ילמדו את לימודי המכינה טרום התחלת הלימודים האקדמאיים.

"התוכנית ממומנת במלואה ע"י משרד החינוך במסגרת תוכנית החומש. המורה יחתום על כתב התחייבות לחזור וללמד בהוראה המקצוע אליו הוכשר במשך שנתיים לפחות ממועד סיום הלימודים, ולא, יחזיר את מלא עלות התוכנית. המורה יחתום על מסמך התחייבות כחלק מנוהל הרישום לתוכנית ההכשרה".

"מנהל בית הספר ירכז את פרטי המורים המעוניינים והמתאימים להשתלב בתוכנית ההכשרה (נספח א'). כמו כן המנהל מתחייב לעקוב אחר תהליך הלמידה והערך המוסף לבית הספר במסגרת תהליך ההערכה מחוזי ולהמשיך להעסיק את המורים בוגרי תוכנית ההכשרה בהוראה בהוראת המקצוע בו הוכשרו במשך שנתיים לפחות".

"התוכניות תיפתחנה במכללות המאושרות לכך בפריסה ארצית, המכללות יפתחו קבוצות יעודיות לתוכנית זו". בהמשך המסמך מופיעים תנאי ההשתתפות, ובהם: "המורה מלמד במוסד בפיקוח המחוז החרדי, מוסד רשמי ומוסד מוכר שאינו רשמי".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ביתד נאמן תוקפים את הפנייה לעובדי ההוראה וטוענים כי הלימודים המוצעים על-ידי משרד החינוך למורים גברים במערכת החינוך החרדית, הינם לימודים יקרים מאוד, אך למען המטרה 'הנעלה' להחדרת לימודי אקדמיה בקרב המורים, לראשונה מציע משרד החינוך מימון מלא של הלימודים הגבוהים הללו. מעבר לחומרת העניין, החשש הוא שאם יהיו מורים שילכו שולל חלילה, לאחר מכן משרד החינוך ידרוש תואר אקדמי כתנאי סף למורים וכך יהרוס את מערכת החינוך.

יתד מצטט רבנים ואישי חינוך שהביעו כאב וזעזוע לנוכח הניסיון החמור לפתות את המורים שלא לנהוג כפי הוראת מרנן גדולי הדור זצוק"ל ויבלחט"א: "ידועים דברי מרנא ה'חפץ חיים' זיע"א, כי ביום שיהיו חמישה רבנים היודעים את השפה הפולנית, ידרשו השלטונות מכולם ללמוד את השפה. כאשר יתחילו כמה מורים את לימודי האקדמיה והוצאת תארים, הכל יפעל אך ורק בהתאם לדרישות סף של לימודי אקדמיה ותארים. זהו הרס וחורבן לכל מערכת החינוך".

"החינוך העצמאי איננו מאפשר למורים ללמוד בשום מסגרת שלא אושרה ע"י גדולי ישראל. ואכן, מיד הוצאנו מכתב לכל מנהלי החנהע"צ ובו הבהרנו את עמדתנו שאיננה משתמעת לשני פנים", אומר הרב אליעזר סורוצקין, שהודיע בנחרצות על דעתם של גדולי ישראל המתנגדים ללימודים אלה מכל וכל: "בימים אלו נשלחה הודעה לחלק מהמנהלים ועובדי ההוראה בבתי הספר, להשתתף בתכנית ל'הכשרת מורים לתואר אקדמי'. ביתד מציינים, כי עובדי ההוראה בחינוך העצמאי ובראשם מנהלי בתי הספר, איתנים בדעותיהם ובדרכם הסלולה שאין להשתתף בלימודים אלו, אולם חזקה, ש'אין מזרזין אלא למזורזין'.

"

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, אומר ל"יתד נאמן": "מוסדות החינוך החרדים לכל סוגיהם לא יקבלו ולא מקבלים ואסור להם לקבל את התכתיבים של משרד החינוך, או של משרדים אחרים המנסים לפתות ללימודי אקדמיה בכל מיני דרכים, על אף שהם יודעים שלחייב הם לא יכולים".