אאא

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה בפנייה לפוליטיקאים: אל תתעסקו עם תלמידי הישיבות. 

במהלך שיעור שמסר הערב (מוצ"ש) פנה הגר"מ מאיה: "אני אומר לפרנסי הקהל, מה לכם בכלל להתעסק עם בני התורה, אם יש לכם ביטחון מאה אחוז של 'כוחי ועוצם ידי', זה מה שמושיע אותנו? אולי כל זה בלוף, מה שמושיע אותנו זה תורה.

הרב הוסיף: "אתם רוצים לגייס, מה אתם רוצים להרוויח?, אתם צריכים את בחורי הישיבות? לא!,  משחקים בבסיס שכל עם ישראל עומד עליו. אם יש לכם ביטחון עצמי גמור? בסדר. אבל אם לא, למה לכם לשחק בזה". 

"ההיסטוריה מוכיחה" סיים הגר"מ מאיה את דבריו: "גם בעבר וגם בהווה, שכל עם ישראל חי רק בזכותה של תורה". 

את הדברים אמר הרב ב'שיעור המקדים' לשיעור השבועי של הראשל"צ והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף בבית הכנסת היזדים.