אאא

צריכת שקיות חד פעמיות ברשתות המרכולים הגדולות פחתה ב-80% בשנת 2017 לעומת השנה שלפניה. כך עולה מדו"ח בנק ישראל שפורסם היום (ראשון) כשהבנק ממליץ להרחיב את התהליך גם לרשתות נוספות המחלקות שקיות חינם.

בתחילת 2017 התחילו ברשתות המרכולים הגדולות לגבות מהלקוחות היטל בסך 10 אגורות על כל שקית ניילון שהם לוקחים לשימושם. מדו"ח בנק ישראל עולה, כי הירידה בכמויות השקיות נבעה הן מכך שהפסיקו לחלק אותן בחינם והן מתמיכה ציבורית במטרות הסביבתיות שההיטל מייצג.

"לאור הצלחת הריסון", נכתב בדו"ח, "ראוי לבחון את הרחבת תחולת ההיטל ואת השימוש בדרכים דומות לטיפול בבעיות סביבתיות נוספות".

החוק החדש בישראל חייב את רשתות המרכולים גם לדווח למשרד להגנת הסביבה על מספר השקיות שסיפקו לכל אחד מסניפיהן ועל מספר השקיות שנמכרות בכל סניף מאז החלו לגבות תשלום עבורן. לפי סקר שנערך עלה, כי שיעור הלוקחים 5 שקיות או יותר מדי שבוע ירד מ- 55% ל-30%. רק 9% מהנשאלים בסקר ציינו כי הפחיתו את צריכת השקיות משום שהתשלום הטיל עליהם הוצאה כספית גדולה מדי. שני שליש ציינו כי עצם התשלום הוא שגרם להם להפחית את הצריכה.

הירידה החדה בצריכת השקיות ברשתות המרכולים בעקבות הנהגת התשלום מעוררת שתי שאלות, שחשיבותן רבה גם לעיצוב מדיניות העתיד: מדוע תשלום כה נמוך גרם לשינוי התנהגותי כה עמוק? והאם צריכת השקיות החייבות בתשלום אינה משקפת אומדן יתר להצלחת המהלך משום שהצרכנים הגדילו את השימוש בשקיות אחרות כפי שטוענים מומחים בתחום.

בבנק ישראל מציינים כי אילו היה הנטל הכספי משמעותי היו מצפים לראות ירידה חדה יותר בקרב בעלי הכנסה נמוכה, אך לא כך הדבר: "ממצאים אלה מלמדים כי המעבר מחלוקה בחינם לגביית תשלום מזערי - שאינו משנה במידה מהותית את התמריץ הכלכלי- מילא תפקיד מרכזי בשינוי התנהגות הצרכנים".

הסקר שערכו מצביע גם על גורמים נוספים, מלבד התשלום, שתרמו לירידה בצריכת השקיות. 50% מהנשאלים ציינו כי שיקול סביבתי גרם להם להפחית את מספר השקיות, ו-25% ציינו כי לקחו פחות שקיות "משום שכבר לא נעים לקחת" או "משום שכולם לוקחים פחות". לפי הסקר שיעור המשתמשים בשקיות רב פעמיות גדל מ- 28% ל- 70%.

ממסקנות הדו"ח עולה כי ההיטל הפחית את השימוש בשקיות נשיאה. "הצלחתו", נכתב, "מעלה את האפשרות שגם בתחומים סביבתיים נוספים ניתן להביא לשינויים התנהגותיים מהותיים באמצעות צעדי מדיניות שפגיעתם הכלכלית בצרכן קטנה, בפרט כאשר מדובר במעבר מחלוקה בחינם לגביית תשלום מזערי". בדו"ח נאמר עוד כי "ממצאינו מראים כי ראוי לשקול את הרחבת תחולת החוק לרשתות נוספות שמחלקות אותן חינם, אף אם הדבר כרוך בקשיי יישום".