אאא

נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה, הגאון חכם שלום כהן בפסק הלכה מהפכני למדינות בהן השקיעה מאוחרת, לפיו, יש "לאכול אפיקומן - פעמיים".

במענה לשאלת רבני קהילות במדינות בהן שקיעת החמה מאוחרת מאוד ואין די זמן בין הקידוש לשעת חצות בליל הסדר, פסק נשיא המועצת הגר"ש כהן כי "יש לאכול את האפיקומן פעמיים. פעם אחת לפני חצות על תנאי, ופעם נוספת בסיום הסעודה".

במהלך ביקורו התורני של נשיא המועצת במקסיקו לפני כשבועיים, נשאל ראש הישיבה על ידי רבני התפוצות המתגוררים במדינות בהם השקיעה בשעה מאוחרת מאוד בזמן ליל הסדר, ויש מקומות בהם שוקעת החמה בשעה 22:00 בלילה, ואין פנאי דיו בין הקידוש לחצות הלילה לעניין אמירת ההגדה ומצוות "והגדת לבנך" בניחותא, כיצד לנהוג באכילת האפיקומן?

ראש הישיבה האריך בתשובתו בסוגיית 'תנאי בקיום מצוות' ביסוד דברי הרמב"ן והר"ן כמו גם נימק והרחיב בתורת חכמי אשכנז, מר' עקיבא איגר, האבני נזר מסוכוטשוב ועד ר' אלחנן וסרמן.

לבסוף הכריע ופסק להם לאכול פעמיים את האפיקומן, אחד קודם חצות על תנאי, ופעם שנייה בסיום הסעודה לדעת רבי אלעזר הסובר שזמן הפסח כל הלילה.