אאא

בימים האחרונים יצאו בקהילת האדמו"ר מהרי"י מסאטמר בקריאת קודש לתרום עבור קמחא דפסחא המיועדים למשפחות המזוהות עם 'הפלג הירושלמי'.

הרבי וגדולי רבני ודייני החסידות קוראים לציבור לתרום בעין יפה לקופת קמחא דפסחא 'עזר מקודש' עבור משפחות בני תורה שצאצאיהם מתחנכים במוסדות על טהרת הקודש תלמידיו של הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל.

במודעות רחוב תלו העסקנים תצלומים ממסע ההלוויה ונכתב כי מדובר בשעת הכרעה עבור ציבור גדול זה שמצפה לתמיכה בעקבות ההתנתקות מכספי הציונים וכספי המדינה.

הציבור מתבקש לתרום לכל הפחות סכום של 50 דולר עבור הקופה כאשר התכנון שייאספו מליוני דולרים מרבבות החסידים.