אאא

ילדי התלמוד תורה של חסידות ויז'ניץ הגיעו אתמול (רביעי) אל מעונו של האדמו"ר להתברך לקראת חג הפסח ולהשתתף עמו במעמד ברכת האילנות הנאמרת בימי חודש ניסן.

הרבי שישב בפתח הבית האזין בהנאה מרובה לילדים תינוקות של בית רבן כיצד הם אומרים בבקיאות את סדר ההגדה וחוזרים על קושיות מה נשתנה הנאמרים בליל הסדר בלשון הקודש ובשפת האידיש.

לסיום העניק הרבי את ברכתו לילדים ואיחל להם שיזכו לגדול בתורה וחסידות ויראת שמים.