המאבק על הכותל: הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מעביר מסר ברור לפוליטיקאים, חלקם חרדים, המבקשים לאפשר לרפורמים ולנשות הכותל להתפלל ברחבת הכותל הדרומי. הרב הראשי הכריז במהלך שיעורו השבועי אמש (מוצ"ש) כי הכותל כולו שלנו וכי יש להילחם בכל דבר שיש בו ריח של רפורמה. 

בפתח השיעור שיבח הרב הראשי את רב הכותל הגאון רבי שמואל רבינוביץ' ואמר כי הוא: "עומד על המשמר שלא יבואו כל מיני רוחות רעות של רפורמים, נשות הכותל, כל אלו, הוא עומד בעוז שלא יהיה להם שום אחיזה במקום, הכותל כולו שלנו, המערבי וגם ההמשך, איך נקרא ההמשך? הדרומי, הכל שייך לנו, הכל זה קדוש". 

"צריך להיזהר" הוסיף הגר"י יוסף בהמשך השיעור: "לשמור על התורה שלנו. כמה זה חשוב, שלא יבוא איזה רפורמה, איזה דברים של מתקדמים, לשמור חזק מאוד".

בהמשך סיפר הגר"י יוסף כי הגר"ש רבינוביץ שלח לו מכתב ובו ביקש מקורות מדוע אסור לנשים להתעטף בציצית בכותל: "הבאתי לו מקורות, פה אני לא יפרט, הן ישמעו וינצלו את זה. אחת הסיבות שכתבתי: כל דבר שיש בזה רוח של רפורמה, צריך להילחם בזה עד הסוף, לשמור, להיאבק, לא לפחד משום דבר, 'לא תגורו מפני איש', ואז נמנע כל הדברים האלה".

הראשל"צ הוסיף והכריז: "כל דבר שיש לו קצת ריח של רפורמה, של קונסרבטיבים, כל דבר, להילחם בזה, לא לפחד".