אאא

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי הגיע אתמול (שלישי) כמידי חול המועד לתפילה בכותל המערבי.

לפני הגעתו לכותל הביע הגרב"ד את רצונו להיכנס לביקור חג אצל מחותנו הגרמ"ד הלוי סולבייצ'יק, ר"י בריסק.

כששמע הגרמ"ד על בואו, תיכף יצא מביתו להמתין לגרב"ד ואף קרא לנכדיו ששהו בביתו לצאת עמו לקראתו של ראש הישיבה באומרו לא בכל יום מזדמן לנו כבוד התורה כזה. השניים שוחחו קרוב למחצית השעה בדברי תורה ובענייני השעה.

לאחר ביקורו יצא הגרב"ד בליווי משטרתי לרחבת הכותל המערבי שם המתין לבואו תלמידו הגאון רבי אביגדור נבנצל, רב העיר העתיקה ומראשוני תלמידיו בישיבת פוניבז'.

לאחר תפילת מנחה יצא הגרב"ד חזרה למעונו שבקרית הישיבה בבני ברק.