אאא

גבעת שאול לבשה חג כאשר מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, קודם מעמד 'הקבלת פני רבו' בשכונת רמות נכנס לבקר אצל ראש ישיבות 'תפארת ישראל' הגאון רבי ישראל מאיר דרוק.

כמסוררת של שנים מידי חג בחג עולה מרן שר התורה לירושלים לכותל המערבי ונכנס לביקור חג לבית הגרי"מ דרוק אשר להם קשר הדוק למעלה מעשרים וחמש שנה, ועד היום במשך כל שבוע יש להגרי"מ דרוק קביעות אצל מרן שר התורה, שמשמש כנשיא המוסדות שנקראים ע"ש אביו הסטייפלר זצ"ל.

בביקור זה שוטח הגרי"מ דרוק בפני מרן שר התורה את שאלותיו בעניינא דיומא ובשאלות בלימוד.

השנה ביקורו של מרן הגר"ח קיבל טעם חדש, מאחר ו'איגוד בני הישיבות גבעת שאול' שתחת נשיאותו של ראש הישיבה הגרי"מ דרוק וכן רב השכונה הג"ר מאיר טרגר, ארגן לפני חג הפסח את מעמד הסיומים.

במעמד, בו נשאו דברים הגה"צ המשגיח רבי דן סגל והגאון רבי אביעזר פילץ, החליט הגרי"מ דרוק כי בין כל בחורי הישיבות בשכונה שסיימו ייערך גורל והעולים בגורל ייזכו לסיים בפני מרן שר התורה בעת ביקורו בבית הגרי"מ דרוק.

כאמור במעמד מרן שר התורה בביקורו הנ"ל ובהשתתפות רבני השכונה, לבשה גבעת שאול חג, ונערך במקום סיומי מסכתות מהבחורים שעלו בגורל, כשבאמירת הקדיש כובד הגאון רבי ישראל מאיר דרוק.