אאא

במסגרת ההנהגה המשולבת של מועצת רבני בני תורה, הגיע הגאון רבי ברוך שמואל דויטש לביקור חג במעונו של גאב"ד מסורת הגאון רבי צבי פרידמן.

הגאון רבי צבי כיבדו ביין, והרבנים בירכו אחד את השני בברכת 'לחיים'. לאחר מכן האריכו בדברי תורה ובעניינים הנוגעים לסדר היום.

כמו כן, במסגרת הקבלת פני רבו וביקורי החג של תנועת בני תורה, הקבילו את פניו של הגר"צ פרידמן בירושלים בבית בתו שבשכונת רמות בירושלים - ראשי ישיבות מהפלג הירושלמי ומנהלי המוסדות.

בין היתר הגיעו לביתו ראש ישיבת גרודנא הגאון רבי משה שמידע ומשגיח הישיבה הגאון רבי חיים יהודה ברינגר. הגאון רבי אהרן מיטלמן רבה של שכונת חפציבה שבמודיעין עילית, הגאון רבי יעקב אייזנבאך רב שכונת יחל ישראל במודיעין עילית, הגאון רבי חיים משולם וידר מרבני בד"צ מסורת, הגאון רבי צמח רבינוביץ רב חניכי הישיבות באשדוד והגאון רבי שאול כי-טוב מרבני בד"ץ מסורת.

לביקור הגיעו גם עורך עיתון 'הפלס' נתי גרוסמן ונציגי תנועת בני תורה משה מלאכי מבני ברק וחיים אפשטיין מירושלים. מנהלי המוסדות - הרב אליהו טומבק מרשת תלמודי התורה 'תפארת יעקב', הרב יהודה רבי מבתי הספר והרב יחיאל אונא מתלמוד התורה בקרית ספר, עלו גם הם למעונו.