אאא

מסורת - זוהי מילת המפתח בימים אלו, המנופפים בה מצביעים על ה"מסורת" של טקס הדלקת המשואות בהר הרצל וכמובן... אסור לשנות מסורת. על פי הטענות, רק יושב ראש הכנסת רשאי לדבר בטקס בהר הרצל. אם יותר, רק תיקון היסטורי קטן, בטקס הראשון היה אמור לנאום נשיא המדינה הראשון חיים ויצמן, אלא הוא חלה ואז נקרא יושב ראש הכנסת הראשונה יוסף שפרינצק, למלא את מקומו.

מילת הקוד "מסורת" עולה רק מתי שנוח - בואו נלך למסורת אחרת, מנהגי המקום בכותל המערבי  - אז יש מסורת בכותל עוד לפני שקמה המדינה, גם אלו שמצאו איזה תמונה של נשים ליד גברים ברחבת הכותל צריך להזכיר להם שקצת היסטוריה לא תזיק להם שכן האנגלים לא אפשרו לשים מחיצה בכותל למרות בקשת רבני ארץ ישראל ובראשם מרן הראי"ה קוק זצ"ל.

היום כמובן יש גם את מסורת המימונה, נראה מישהו מעז לדבר נגד המסורת הזאת. 

מסורת שחנויות לא מוכרות חמץ ומאפיות סגורות בפסח הייתה גם לפני קום המדינה. 

מסורת נישואין כדת משה וישראל נהוגה מאז ומקדם איש לא פגע במוסד החשוב הזה, עד שבאו כמה שאינם שייכים למסורת ופוגעים במסורת ובית המשפט יש לו מסורת מאז היווסדו לפגוע בכל עניין שקשור למסורת, לו מותר.

כך שלמעשה לכל אחד המסורת שלו שאותה הוא מקדש, אבל המסורת הזאת של הר הרצל ריקה מתוכן.