אאא

שני מפגינים פלסטינים שהשתתפו בעימותים בגבול עזה במסגרת "צעדת השיבה" ונפצעו עתרו היום (ראשון) לבג"צ במטרה שיאפשר להם לצאת מהרצועה לצורך קבלת טיפול רפואי ברמאללה. בבקשה החריגה שהוגשה בעזרת עדאלה ומרכז אלמיזאן, טענו העותרים יוסף כרנז ומוחמד אלעג'ורי, שנפגעו מירי חי במהלך ההפגנות שהתקיימו בשבוע שעבר, כי במידה ולא יועברו לטיפול רפואי ברמאללה, לא תהיה להם ברירה אלא להיפרד מרגליהם שיצטרכו להיכרת בשל מחסור באפשרויות טיפול מתאימות ברצועה.

עו"ד סאוסן זהר שניסחה את הבקשה כתבה "שני העותרים מאושפזים בבי"ח שיפא במצב קריטי במחלקה לטיפול נמרץ וקיימת סבירות גבוהה מאוד שאם המשיבים לא יאשרו את מעברם לטיפול רפואי מיידי, רגליהם ייכרתו.  אין שום הצדקה עניינית לדחיית בקשת שני העותרים, שכן הם מרותקים בבית החולים במצב קשה במחלקה לטיפול נמרץ. דחיית הבקשה היא אדישות לכריתת רגלי העותרים".

והדגישה כי "לאור שליטתה האפקטיבית של מדינת ישראל ברצועת עזה, ובמיוחד במקרה דנן המתייחס לשליטת ישראל בגבולות, המשיבים מחויבים לקיים את השמירה על הזכות לחיים ולשלמות הגוף גם בהיותן זכויות חוקתיות המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. סירוב לבקשת העותרים יוביל לפגיעה בזכויות לחיים ולשלמות הגוף והוא מנוגד הן למשפט הבינלאומי ההומניטארי הן למשפט זכויות האדם הבינלאומי והן לעקרונות המשפט החוקתי הישראלי על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו".

כזכור לקראת העימותים הזהירו בצה"ל את המפגינים כי כל מי שיתקרב לגדר מסכן את עצמו. במסגרת העימותים נהרגו כ-30 מפגינים ונפצעו כ-1000 מפגינים נוספים.