אאא

ציון דרך משמעותי בפעילות ארגון זק"א ת"א עם ההכרזה על הארגון כגוף הצלה לאומי. השר לביטחון פנים ח"כ גלעד ארדן הכריז רשמית על ארגון "רגע של אמת זק"א – זיהוי קרבנות אסון" כגוף הצלה. ההכרזה פורסמה ברשומות. 

בתוקף סמכותו של השר לביטחון פנים ובהסכמת שר הבריאות  להכריז על פי חוק בארגונים כארגוני חרום לאומיים ובהגדרתו בחוק "גוף הצלה", הודיע השר לביטחון פנים ח"כ גלעד ארדן כי לאחר בדיקה מעמיקה של צוות מקצועי ממשרדו הוא מכיר בזק"א תל אביב כגוף הצלה, אשר מעבר להכרה המדינתית יש לכך משמעות מעשית בשעת חרום, בו יהיה הארגון כפוף להוראות הגוף האחראי לפיקוד ולשליטה בטיפול באירוע אסון המוני, כשמתנדבי זק"א יהיו חלק אינטגרלי מכוחות החרום וההצלה שיטפלו באירוע.

 מנכ"ל זק"א תל אביב צבי חסיד הודה לשר לביטחון פנים על ההכרה בארגון וביכולותיו וכן לשר הבריאות ראש הממשלה מר בנימין נתניהו וסגן השר ח"כ יעקב ליצמן שהמליץ על הארגון כראוי להכרה.

"ההכרזה מלמדת שוב על יכולותיו של הארגון וההכרה בתרומתו וחשיבותו בשגרה ובחרום. כאשר כל זה בזכות הכוח האנושי הסגולי שבו התברך הארגון במתנדבים העושים מלאכת קודש במסירות ובאמונה לשם שמים" אמר חסיד. 

רב הארגון הרב יעקב רוז'ה בירך אף הוא על ההכרזה וציין כי למרות העבודה הקדושה והשקטה שעושים מתנדבי זק"א תל אביב כראוי לתחום בו הם עוסקים, ראוי שגופי הממשל יכירו ויוקירו את העשייה העצומה שלו ואת יכולות המתנדבים לסייע בעת אסון שכולנו תפילה שלא יבוא.