אאא

ההסתדרות הציונית העולמית, ערכה סקר באמצעות מכון סמית למחקר, לקראת יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל, ממנו עולות העמדות השונות בחברה הישראלית, בכל הקשור למידת הציונות של האזרחים.

בין שאר תוצאות הסקר צפה תשובתם החיובית של 45 אחוזים מהחרדים במענה לשאלה האם הם מגדירים את עצמם כציונים. יצוין, כי מקרב בני המגזר הדתי 95% מחשיבים עצמם לציונים.

מסך כל חלקי החברה הישראלית מגיע אחוז האזרחים הציונים ל-86 אחוזים, כאשר ישנה חלוקה פנימית בין מבוגרים (95%) לצעירים (75%), ושיעור זהה - ומפתיע יחסית - של 86-7 אחוזים בחלוקה ל'צברים' (ישראלים מלידה) ועולים.

כמו כן, הנסקרים נשאלו על הסכמתם העקרונית לצאת לשליחות בתפוצות, ורוב אלו שענו על כך בחיוב, הוסיפו שזה משיקולי "תרומה ליהדות ושליחות ערכית". זאת ועוד, מקרב בעלי השקפת עולם ימנית נכרה היענות גבוהה יחסית לרצון שכזה.