אאא

פסק דין ייחודי של אב בית הדין הרבני בתל אביב וטיפול נמרץ של אגף העגונות חילץ עגונה שהושאה בעל כורחה בילדותה בתימן למבוגר שהתעלל בה, ניסה לרצוח אותה, התאסלם ונשאר בתימן.

מדובר בילדה שאביה השיא אותה בשנת 1993 בעל כורחה בנישואי חילופין לפני 25 שנה, למבוגר אלים שהיכה, והתעלל בה שוב ושוב.

במהלך מורכב יחד עם הסוכנות היהודית וגורמי ביטחון ותמורת כסף רב חולצו האישה וששת ילדיה מתימן לארצות הברית ומשם לישראל. אך, למרות החילוץ, הבעיה שנותרה בעינה היא בעיית העגינות: האישה שעודנה צעירה רצתה לפתוח בחיים חדשים אך לא יכלה בשל העובדה שהיא נשואה.

אגף העגונות בהנהלת בתי הדין הרבניים ניסה ליצור קשר עם הבעל באמצעות גורמים שונים אבל מאז השתלטות החות'ים על תימן הפכה התקשורת והפעילות למסובכת, מסוכנת ולמעשה בלתי אפשרית.

הרב אבירן הלוי (צילום: בתי הדין)
הרב אבירן הלוי (צילום: בתי הדין)
הגדלה

במקביל הובא התיק להרכבים שונים של בתי הדין שלא פתרו את הבעיה. בסופו של דבר הובא התיק לעיונו של אב בית הדין הרבני האזורי בתל אביב הגאון רבי אבירן יצחק הלוי.

הרב הלוי ערך תחקיר עובדתי מעמיק ביותר שכלל ישיבות רבות ועדויות רבות אודות הנישואין, ובחן אותם על פי ההיסטוריה ההלכתית. בין השאר הוא בדק את הכתובה לעומקה, נועד עם כל בני משפחת האישה וחקר את המציאות של החיים הדתיים והחברתיים של אחרוני היהודים שנשארו בתימן.

בסופו של דבר הצליח הרב לבטל את טקס הנישואין על בסיס לא פחות מתשעה עשר נימוקים הלכתיים ועובדתיים מבוססים. בין השאר הוא מצא פסול בכשרות העדים, באופן ובמהלך הקידושין, בכשרותו וכשירותו של מסדר הקידושין, בעובדה שהבעל המיר את דתו והתאסלם וכמובן בטענת האישה לנישואין בעל כורחה.

פסק דינו של הרב אבירן יצחק הלוי משתרע על פני 250 עמודים שהם כמעט ספר שלם הכולל מאות מקורות ומבוסס בעיקר על פסקי דין של הרב עובדיה יוסף, חיבורי שאר גדולי הדורות ופסקי דייני ישראל לדורותיהם.

בסופו של דבר מחליט הרב אבירן יצחק הלוי בצעד נדיר וייחודי להפקיע את הנישואין והוא קובע כי "הגברת... דינה כפנויה והיא מותרת להינשא לכל מי שיחפוץ ואפילו לכהן ודינה כאילו מעולם לא נישאה".