אאא

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר שש שנות מאסר בפועל על המחבלים, עמאר רגבי וזיאד אבו הדוואן, תושבי מזרח ירושלים, שהורשעו בעבירות קשר לסיוע לאויב בזמן מלחמה ומגע עם סוכן חוץ. בתחילת שנת 2015 תכננו השניים לחטוף אזרח ישראלי לצורך מיקוח לשחרור אסירים.

שני הנאשמים נפגשו בחברון עם המחבל מהאר קוואסמה שלימד אותם להכין מטעני צינור, וכן דובר על כך שיאמנם בנשק ודובר על תכנו פעילות צבאית שפרטיה טרם התגבשו.

מאהר אף הציע את הרעיון לחטוף יהודי לצורך שחרור אסירים, לצורך כך הנאשמים פעלו לגייס מחבלים נוספים לצורך המשימה.

מי שהביא לבסוף לסיכולה של התכנית היה מאהר עצמו שנעצר בידי כוחות הביטחון והודה בתכנון המעשה והסגיר את שני הנאשמים לידי ישראל.

בנימוקי השופטים נמסר, כי "המעשים המיוחסים לנאשמים הם חמורים. הם פוגעים בערך ההגנה על בטחון המדינה ותושביה. גם אם לא נגרם במקרה הספציפי כל נזק שכן תכניותיהם של הנאשמים לא התממשו, פוטנציאל הנזק הטמון בפיגוע חטיפה הוא רב וחורג הרבה מעבר לקרב הספציפי. מדובר במעשים המבוצעים על רקע אידאולוגי".