אאא

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין התייחס הערב (שלישי) בשיחה השבועית שנמסרת בביתו לאברכים, למאורעות הבטחוניים ולמתיחות עם בסוריה בשבועות האחרונים.

"יש כאלה שמפחדים להגיע לארץ בגלל המצב הביטחוני שקורה מסביב לארץ" אמר ראש הישיבה. "אנחנו כאן בארץ לא מפחדים, לא בגלל ה"כוחי ועוצם ידי", אלא בגלל שאנחנו סומכים על 'כח האמונה' ו'בכח הצדקה' שיהיה סייעתא דשמיא שלא יקרה כלום".