אאא

הפרלמנט האירופי בבריסל אישר היום (רביעי) היום שינוי בחוק, כך שהאיחוד האירופי לא יעביר לרשות הפלסטינית כספי סיוע שישמשו לחינוך לשנאה. הוועדה לפיקוח תקציבי של הפרלמנט אישרה את השינוי כבר במרץ, והיום הוא אושר סופית.

החקיקה נוגעת להעברת כספים מקרן PEGASE, המקור העיקרי של הרשות הפלסטינית לכספים מהאיחוד האירופי. כעת נקבע בחוק שהלימוד ותוכניות הדרכה הממומנים בכספי האיחוד האירופי צריכים לשקף ערכים משותפים כגון שלום, חרות, סובלנות ואי-אפליה במערכת החינוך.

בישראל מלינים כבר שנים על ההסתה הפלסטינית החל מגילאים צעירים בבתי הספר ובמוסדות הלימוד השונים. הסתה לטרור שממומנת בצורה ישירה דרך הרשות הפלסטינית.

מכון המחקר הישראלי IMPACT-SE, שמושבו באוניברסיטה העברית ושחוקר ומנתח ספרי לימוד רשמיים בכל רחבי העולם, סייע לאיחוד האירופי בגיבוש החקיקה כנגד ההסתה הפלסטינית הבולטת בספרי הלימוד שלה. מנכ"ל המכון, מרקוס שף, אמר: "מוזר מאוד שבמשך 10 שנים העבירה קרן PEGASE כשלושה מיליארד אירו לרשות הפלסטינית - וחלק גדול מהכסף הזה הועבר למערכת החינוך הפלסטינית - כשבכל אותן שנים לא עשתה הנציבות האירופית ניסיון של ממש להבטיח שהתלמידים הפלסטינים יקבלו חינוך העולה בקנה אחד עם הערכים האירופיים – ערכים של שלום וסובלנות".

 עוד אמר שף: "הרפורמה שהונהגה בשנה שעברה בתוכנית הלימודים הפלסטינית ושבה היו מעורבים דיפלומטים אירופים נועדה להעניק לתלמידים הפלסטינים כלים טובים יותר לעתיד טוב יותר. אלא שבפועל הדו"חות שלנו על תוכנית הלימודים החדשה ועל הספרים לכיתות א'-ד' ולכיתות ה-י"א הראו בבירור שהיא קיצונית יותר מאי פעם. הילדים הפלסטינים מקבלים עידוד מכוון ושיטתי להקריב את עצמם ואת חייהם. הפרלמנט האירופי החליט הפעם באופן ברור וחד משמעי שצריך להגיד די".