אאא

בהיכל ישיבתו של הגאון רבי משה שטרנבוך בבית שמש נפתח 'זמן קיץ' בשיעור מיוחד שמסר הגר"מ בפני תלמידי הישיבה בחשיבות הגברת ההתמדה גם בהמשך הזמן.

"כיכר השבת" מגיש את עיקרי דבריו:

"התחיל הזמן החדש, בהתחלה זה בדרך כלל טוב, אבל לאט לאט... צריך להגיד 'אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה', שתמיד עם אש, תמיד ללמוד בהתמדה.

"הבחורים צריכים לידע, השנים הללו, השנים שאתם לומדים בישיבה, זה קובעים את כל העתיד שלך, בזה ובבא, לכן צריכים להתחזק ללמוד, מה שאנחנו קבענו שצריכים ללמוד, אז כל אחד צריך לידע שהוא יכול בעזרת השם להיות תלמיד חכם גדול, שלא יתייאש, שלא חשב שיכול להיות, זה לא נכון, כל אחד יכול.

"בעזרת השם אנחנו מצפים לראות בין תשורת הלימוד, ההבנה, לחדש, לכתוב חידושי תורה ובין לזכור מה שצריכים ללמוד, זה עיקר המצווה של תלמוד תורה. אם יש רצון חזק מצד הבחורים אז הקב"ה עוזר, הקב"ה רק מחכה לנו, 'פתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם', אולם שלם.

"אז כל אחד ישתדל, וגם בלי לדבר. בבוקר בתפילה, התורה והתפילה כלולים יחד, מי זמזל בתפילה מזלזל גם בתורה. התפילה זהו עיקר שאנחנו מתפלים לסייעתא דשמיא, כמו שאומרים כל יום ב'אהבה רבה' מבקשים מהקב"ה סייעתא דשמיא, כל אחד צריך לבוא בזמן לתפילה וגם בצהריים הזמן שקבענו כל אחד ואחד צריך להיות כאן, לפעמים באים מאוחר, מפסידים".