אאא

גם ביום העצמאות ה-70 למדינת ישראל תלו בישיבת פוניבז' בבני ברק את דגל ישראל המתנוסס מעל גבי בניין הישיבה זאת על פי המסורת אותה הנהיג מיד אחרי הקמת מדינת ישראל מקים הישיבה הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל.

הרב כהנמן ביקש להוכיח בכך כי הציבור החרדי על אף שאיננו ציוני בהגדרה, אמון על הכרת הטוב ומביע תודה למדינה שתומכת בהחזקת תורה ולומדיה.

במקביל, הבוקר (חמישי) במנין שחרית הקבוע של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין בישיבת "משך חכמה" ברחוב ראב"ד, אמרו תחנון בתפילת שחרית - זאת למרות שיש לראש הישיבה סנדקאות בשתי בריתות, לנינו ולנכד משגיח ישיבת פוניבז' הגר"א גינזבורג זצ"ל.

כידוע, במנין בו מתפלל סנדק, לא אומרים תחנון, אולם למרות כך בחרו לומר תחנון זאת כדי "להוציא מליבם" שלא יחשבו שבגלל יום העצמאות ראש הישיבה לא אומר תפילת תחנון.