אאא

מיד לאחר חג הפסח החליטה הועדה המחוזית מחוז צפון לאשר בתנאים שונים את תכנית המתאר המפורטת, המסדירה לראשונה את התכנון החל על מתחם קבר הרשב"י במירון.

מתחם קבר הרשב"י הינו אתר דתי מהחשובים ביותר בישראל, ומהאתרים העתיקים ביותר של עליה לרגל בארץ. האתר מושך אליו כ-2.5 מיליון מבקרים בשנה, ומתוכם כ-450 אלף בעת הילולת ל"ג בעומר, ונחשב לאתר היהודי הקדוש בעל מספר המבקרים הגדול ביותר לאחר הכותל המערבי בירושלים. אולם עד כה עיקר המתחם, לרבות הקבר, דרכי הגישה, ואף תחנת המשטרה במקום, לא היו מוסדרים מבחינה תכנונית, אלא יועדו רק כ"שטח ציבורי פתוח".

מטרתה של התכנית שאושרה עתה הינה תכנון מסודר של מתחם קבר הרשב"י וסביבתו ומתן מענה לחשיבותו ומעמדו הדתי והמסורתי, וכן הסדרת המתחם לקליטת מספר רב של מבקרים המגיעים לאתר ברכב וברגל בכל ימות השנה.

התכנית, שערכה על ידי אדריכל ערן מבל, קובעת בין היתר הוראות לשינוי ייעודי הקרקע, לקביעת השימושים המותרים, הוראות לפיתוח תשתיות כגון דרכים, חשמל, מים וכו', וכן הוראות בנוגע לשטחים הפתוחים, אתרים ארכיאולוגיים ואתרים בעלי ערך נופי.

מטבע הדברים, בשל אופיו הייחודי של המקום, עוררה התכנית כבר עם הפקדתה מספר סוגיות רגישות, כגון – קביעת הוראה המאפשרת הפקעתו העתידית של מתחם הקבר על ידי המדינה, דבר שהוביל להגשת התנגדויות רבות, בין היתר בטענה כי מדובר באישור הפקעה "בדלת האחורית", ובמסלול "עוקף בג"צ", שטרם הכריע בסוגיה וכן על ידי הגופים השונים המחזיקים במקום שנים רבות ומקיימים בו שימושים רבים ושונים.

כזכור, בשנת 2013 כבר חתם שר האוצר דאז יאיר לפיד על צו המורה על הפקעת המתחם הקדוש, אולם בעקבות עתירות מטעם גופים שונים הורה בית המשפט העליון על עיכוב המהלך, ושלח את המדינה ואת העותרים, הגופים בעלי הקרקע שמנהלים אותו, להידבר ביניהם על מנת לנסות ולמצוא מתווה פוגעני פחות שיאפשר לשפר את ניהול מתחם הקבר תוך הימנעות מהפקעת המתחם הקדוש מידי הבעלים הרשומים, גופי הקדש שונים, שניהלו את מתחם הקבר משך עשרות ומאות בשנים, וכיום שותפים בניהולו עם נציגי המדינה, במסגרת "ועדת החמישה" שמונתה לפי החלטת בג"צ כמתווה זמני לניהול המתחם עד להכרעת העניין.

לצורך הדיון בהתנגדויות הרבות והרגישות, מונה עו"ד דרור לביא-אפרת, לשעבר יו"ר ועדת הערר מחוז צפון, כחוקר לדון בהתנגדויות, החוקר הגיש דו"ח מפורט והמלצות, בימים אלו המלצות החוקר נבחנו על ידי הועדה המחוזית, בראשות היו"ר אורי אילן, וזו החליטה לקבל את ההמלצות ולאשר את התכנית, כך שבזמן הקרוב זו עתידה להתפרסם למתן תוקף.

עו"ד גלעד שמעון ממשרד צבי שוב, המומחה לנדל"ן ותכנון ובניה, אשר מייצג חלק מן העותרים בבג"צ, ובמסגרת ההתנגדות לתכנית, ציין, כי "לצד החשיבות בעובדה כי לראשונה מתחם קבר הרשב"י, סביבתו, ודרכי ההגעה אליו, יוסדרו מבחינה תכנונית באופן מפורט. התכנית המופקדת עוררה גם לא מעט בעיות וקשיים בהיבטים שונים. אחת הסוגיות שנדונו בהתנגדות שהוגשה על ידי משרדנו, נגעה להוראות ההפקעה בתכנית, שהתעורר חשש כי יהוו מעין מסלול "עוקף בג"צ" לביצוע הפקעה במתחם הקדוש, בה בשעה שהעניין טרם הוכרע על ידי בית המשפט העליון. לשמחתנו, הועדה המחוזית התחשבה בעמדתנו, והחליטה לאמץ את המלצת החוקר בעניין זה, ולקבוע כי לא תבוצע הפקעה בשטח המצוי בהתדיינות משפטית לעניין הפקעתו, וזאת כל עוד נעשה ניסיון לפתור הנושא, כמו כן, הוועדה גילתה רגישות לנקודות שונות שעלולות היו לפגוע בציבור המבקרים בקבר לאור רגישותו הרבה".