אאא

כחלק מתנופת הקמת המוסדות בפלג הירושלמי ברחבי הארץ, הכריז חבר מועצת גדולי התורה של תנועת בני תורה הגר"צ פרידמן על הקמת תלמוד תורה חדש בעיר בית שמש ברמת בית שמש ג'.

הרב פרידמן שמשמש כמרא דאתרא ברמה ג׳ בבית שמש, התבקש על ידי ציבור אברכי הקהילה להוביל את הקמת החיידר החדש שיתבסס על טהרת הקודש, שיהיה מנותק לגמרי ממשרד החינוך, וזאת למרות שכבר קיים באזור חיידר שמזוהה באופן חלקי עם הפלג הירושלמי, אך הוא פועל במימון מלא של משרד החינוך. לאור ההתפתחות המרשימה של בני הקהילה והדרישה להמשיך את הדרך שהתווה מרן הגר"ש אוירבך זצוק"ל בנושא החינוך, הורה המרא דאתרא הרב פרידמן להקים תלמוד תורה חדש שיתבסס כאמור על טהרת הקודש בלבד.

במעמד מיוחד שהתקיים במעונו של הגאון רבי צבי פרידמן הכריז על הקמת החיידר תחת השם -  "התלמוד תורה המרכזי בית שמש". בדבריו אמר הגר"צ, כי "צריך לדעת שהחינוך מתחיל בגילאי הגן ובגילאם הקטנים ממש, מבואר בכוזרי, שכאשר נשמע לילד בקטנותו דברים שאינם כהוגן, אז גם אם אח"כ יתחזק ביר"ש וינהג כשורה, זכר הדברים ששמע לא יצא ממנו רח"ל. ואת הסוד הזה יודעים החילונים, ולכן הם כל כך משקיעים בהריסת החינוך מהגיל הקטן ממש. ופשוט שחינוך על טהרת הקודש צריך להיות מהגיל הכי קטן, וכפי שהורה רבינו הגדול רשכבה"ג זיע"א, אף שלמעשה זה באמת דברים פשוטים, ובאמת כל אחד היה צריך להבין מעצמו".

בהמשך דבריו אמר הגר״צ פרידמן, "פשוט וכפי שהניסיון הוכיח, שכל אחד ואחד שיעביר את הילדים יראה שינוי לטובה. זו לא ברכה, זה ככה המציאות. ואף שהולך בקושי כידוע, וגם בהמשך יהיה קשיים, אבל בעז"ה תהיה הצלחה גדולה".

ל'כיכר השבת' נודע, כי עד כה נרשמו מעל 110 ילדים לכיתות גן מכינה וכיתה א', שייפתחו בתחילת שנת הלימודים הקרובה בחודש אלול.