אאא

פרק א' בפרויקט להכרת עולם הישיבות, עורר הדים רבים, המושגים הישיבתיים אולי היו מוכרים לרבים מהקוראים, אך הם הוגדרו לראשונה במדריך מפורט ומסודר, גם "המיישיבים" הבולטים בעולם התורה נחשפו לראשונה ועוררו עניין רב בעולם הישיבות.

פרק ב' בסדרת הכתבות עוסק במנהלי הישיבות, מדובר בתפקיד מורכב ביותר המצריך מסירות של עשרים וארבע שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, כולל שבתות וחגים, ישנן ישיבות שבהן המנהל הכלכלי הוא ראש הישיבה עצמו והמנהל הרשמי הוא רק מזכיר, ויש ישיבות שבהן המצב הוא הפוך, ראש הישיבה עוסק רק בעניינים רוחניים והעול הכלכלי כולו נופל על כתפי המנהל, ישיבות רבות מנוהלות על ידי בעלי הישיבה שמשמש גם בתפקיד רוחני, כמו למשל בישיבות פוניבז', עטרת ישראל וחברון. בנוסף מתברר כי ישיבות רבות מתנהלות על ידי נשים, כמו למשל הישיבה הגדולה בעולם - ישיבת מיר.

ישיבת קריית מלך

הוקמה בשנת תש"ס על ידי הגאון רבי שלמה קנייבסקי, בנו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, והוא משמש גם כראש ישיבת תפארת ציון לצעירים. הישיבה הוקמה כשיעור רביעי לישיבה קטנה תפארת ציון, הסמוכה לה, ובשנת הלימודים שלאחריה הפכה לישיבה גדולה עם כולל אברכים. כשנתיים לאחר הקמתה, מנתה הישיבה כ-250 תלמידים.

בישיבת קרית מלך המנהל הכספי הוא הרב אהרן הוניגסברג, כאשר ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קנייבסקי מונח בכל העניינים הגשמיים של הישיבה, לצד תפקידו הרוחני כמייסד ובעלי הישיבה. כל ההחלטות הגשמיות והרוחניות מובאות לשולחנו, גם בליל פטירת הגרש"י בורנשטיין זצ"ל בל"ג בעומר בשנה שעברה, כאשר הגר"ש קנייבסקי שהה בחו"ל לטובת הישיבה, התקשו בהנהלת הישיבה לקבוע מועד להלוויה ללא התייעצות עם הגר"ש קנייבסקי שעל פיו יישק כל דבר.

היכל ישיבת פוניבז' (צילום: בעריש פילמר)
היכל ישיבת פוניבז' (צילום: בעריש פילמר)

ישיבת קול תורה

 הישיבה השוכנת בשכונת בית וגן בירושלים עברה מהפך של ממש לפני כשבע שנים, הרב בנימין (בני) ליבסקינד, המנהל המיתולוגי של הישיבה במשך 40 שנה המתגורר בשכונת בית וגן עזב את הישיבה ויצא לפנסיה. עד אז הוא נחשב לכל יכול בישיבה והיה מכריע פעמים גם בעניינים רוחניים הנוגעים לחדרי הפנימייה וחדר האוכל, היה מתייעץ על כל צעד עם מרן הגרש"ז אוירבעך זצוק"ל והנגרא"מ קונשטט זצ"ל הוא היה חלק בלתי נפרד וכל משפחתו הייתה מגויסת לעבודה בישיבה במסירות ונאמנות שאין דומה לה בעולם הישיבות. תקופה לאחר מכן פוטר גם המנהל של הישיבה לענייני משרדי ממשלה, הרב צבי רוט. 

לנעליים הגדולות נכנס כמנהל הישיבה הרב ישראל ברלין, בנו של הגרמ"צ ברלין ר"י רבינו חיים עוזר, מי ששימש כמנהל מוסדות 'בית אבא' במודיעין עילית. מיד לאחר שנכנס לתפקיד, פיטר המנהל כארבעים עובדים מהישיבה, בהם אנשים שעבדו עשרות שנים בישיבה, וזאת בהוראה מגבוה של ראש הישיבה הגרמ"י שלזינגר.

המהפכה שחולל ברלין השפיעה באופן ישיר על תלמידי הישיבה, המנהל הקודם הרב בנימין ליבסקינד נהג ביד רחבה בכל הקשור לחדר האוכל ומטבח הישיבה, המזון היה מוקפד ואיכותי ובשפע רב. לעומתו המנהל החדש צמצם באופן משמעותי את הכמות והאיכות בשל הצורך בקיצוץ דרמטי בתקציב, אם בתחילת הדרך המהפך נתקל בהתנגדות עזה מצד בחורי הישיבה, הרי שהיום המהלך הוכיח את עצמו והישיבה עלתה על דרך המלך. מהפך נוסף לו אחראי ברלין הוא סגירת הפנימיות בימי בין הזמנים, בעבר הישיבה הייתה פתוחה בימי החופשות מה שלטענתו גרם נזקים קשים.

ישיבת פוניבז'

הנהלת הישיבה הרשמית נתונה בידי הרב מאיר בולק, הנחשב למנהל הישיבה הרשמי ויד ימינו של נשיא הישיבה הגר"א כהנמן. בולק משמש בתפקיד עשרות שנים ומנהל לא רק את הישיבה עצמה אלא אף את רוב נכסי הישיבה, כמו בית החיים פוניבז' בבני ברק שכל חלקת קבורה בו נרכשת רק דרכו. ניהול בית החיים גורר לחצים כבדים בשעות קשות של שעות בוקר מוקדמות וערבי שבתות וחגים, גם המחיר היקר לכל חלקה גורר ויכוחים פעמים רבות מול המשפחות, אך את הכל עושה הרב בולק בשיקול דעת וקור רוח על פי ההלכה, כאשר כל שאלה הלכתית נשאלת במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי.

לאחרונה, לאחר נישואיו בזיווג שני של הגר"א כהנמן, גם הרבנית שהייתה מנהלת "בתי אבות" של הישיבה, מעורבת בכל העניינים הכלכליים של הישיבה, כך למשל היא הייתה הגורם המכריע בבחירת השיש לארון קודש החדש בהיכל "אוהל קדושים". את הכולל של הישיבה מנהל הרב מאיר בולק עם הרב שלמה יעקובוביץ' שאחראי על משכורות האברכים.

בישיבה של הגר"ש מרקוביץ', מנהל הישיבה הוא הרב אלי בוסקילה שאביו היה אב הבית ב"בתי אבות" של הישיבה, בוסקילה משמש בתפקיד מזה 12 שנה לצד הרבנית ציפורה מרקוביץ', שאחראית על תשלום המשכורות ופעילות מטבח הישיבה. משרדי הישיבה ממוקמים בבניין פנימיית משפחת ציטרון ברחוב רבי אבא ולא בבניין הישיבה עצמו. המשרדים מנהלים את החלקים בישיבה שמאוכלסים על ידי הבחורים השייכים לישיבה של הגר"ש מרקוביץ' כמו בניין שוגרמן, ברזיל, פרלמן, פנימיית צפון ועוד.

היכל ישיבת חברון (צילום: א.י.ש)
היכל ישיבת חברון (צילום: א.י.ש)

ישיבת יקירי ירושלים

הרב שבתאי זאבי בן 55 הוא מנהלה הגשמי של ישיבת "יקירי ירושלים" מזה כשלושים וחמש שנים, מאז עברה הישיבה לבניין הנוכחי ברחוב מלכי ישראל 77. לרגל הקמת הבניין החדש, חיפש ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן מנהל גשמי לישיבה שיהיה ישר ונאמן לכספי ההקדש והגיע אליו דרך מנהל התלמוד תורה הרב אליהו סודרי שהיה החברותא שלו, ומאז הוא מנהל ביד רמה את קשרי הפנים והחוץ של הישיבה בכל התחומים ודואג כאב לארוחות של התלמידים שיהיו מזינות וכמו גם לניקיון הבניין שהבחורים ירגישו כמו בבית ממש. כמו כן הוא דואג לדיחויים של התלמידים מהצבא באופן אישי, וגם לסידור התשלומים של שכר הלימוד בישיבה, כל אחד לפי יכולתו, כמו כן הוא חבר הנהלת איגוד הישיבות, כל הקשרים הרבים למשרדי הממשלה עוברים דרך ידו הנאמנה ואת כל זה הוא מנווט בכישרון רב ובנאמנות.

ישיבת קרית מלאכי

בישיבה, המיועדת לבני ישיבה מהציונות הדתית ש"נשרפים" והופכים לתלמידי ישיבה חרדית, המנהל הרשמי הוא הרב יצחק הלברשטט, אלא שבפועל ראש הישיבה הגאון הרב יהודה עמית הוא המנהל. בשנותיה הראשונות של הישיבה, היו רוב התלמידים בוגרי תיכונים דתיים או ישיבות תיכוניות. כיום רוב התלמידים הם חוזרים בתשובה, חלקם עולים מרוסיה או מארצות הברית. תלמידים אחרים הם חרדים שלא מצאו את מקומם במסגרת הישיבות הרגילות. בישיבה לומדים כ-300 בחורים.

ישיבת באר התורה

בישיבה המכונה בפי כל "גיל" על שם ראשי התיבות של ראש הישיבה הגאון רבי גבריאל יוסף לוי, המנהל הוא הרב יוסף קריינדלר שמשמש במקביל גם כמנהל ישיבת הרב סטפנסקי בירושלים. הישיבה עברה בשנים האחרונות לעיר בית שמש לאחר עשרים שנה בהן מוקמה בבניין ברחוב הפסגה בשכונת בית וגן בירושלים. המעבר הצריך לוגיסטיקה אדירה ומלאכת מחשבת, של מנהל הישיבה וראשי הישיבה.

בשנת 2016 הגיע לשיאו משבר כלכלי שפגע בישיבה, והגאון רבי משה הלל הירש נחלץ לעזרתה. הישיבה ששכנה במבנים שכורים שונים בעשורים הראשונים לפעילותה נאלצה לעזוב את ירושלים ובאלול ה'תשע"ו עברה לשטח שהוקצה לה כאמור בעיר בית שמש, כאשר מבני הקבע של הישיבה עודם בשלבי תכנון.

ישיבת בעלזא

הרב ראובן ברייש הוא מנהל ישיבת בעלזא בבני ברק וחבר ועדת ה-7 של אגודת ישראל וחבר הנהלת איגוד הישיבות, ברייש נחשב לנגיד בחסידות בעלזא ומלבד תרומות רבות לחסידות הוא אינו לוקח מישיבת בעלזא משכורת על תפקידו כמנהל הישיבה. בראשות הישיבה עומד הגאון רבי חיים צבי שפירא, היא הוקמה בשנת תשנ"ב ובתפקיד המשגיח מכהן הרה"צ יעקב פירר.

לחסידות בעלזא עוד שלוש ישיבות גדולות בישראל: הישיבה הוותיקה ברחוב אגריפס בירושלים, נוסדה בשנת תש"י. ראש הישיבה היה הרב יהושע סג"ל דייטש הרב מקטמון ובהמשך כיהן בראשות הישיבה הרב שלום ברנדר. בשנותיה הראשונות שכנה במבנה בקטמון ובשנת תשי"ד הונחה אבן הפינה למבנה באגריפס. לאחר מכן כיהן בראשות הישיבה הרב משה שובקס. כיום מכהן הרב שמואל ישכר רוזנגרטן חבר הבד"צ של בעלז כראש הישיבה, וכראש כל הישיבות של החסידות. משגיח הישיבה הוא הרב שלמה נפתלי פרידמן.

ישיבת דובר שלום ברובע ג' באשדוד, בראשות הרב יוסף צבי קוט. שכנה לפני כן בראשון לציון בבניין השייך למוסדות קאליב. הוקמה בשנת תשנ"ד והמשגיח הוא הרב מענדל רויטמן. ובנוסף, ישיבת אהל יהושע בחיפה, בראשות הרב מאיר דב (בערל) רכניצר. הוקמה בשנת תשנ"ז והמשגיח הוא הרב יצחק מאיר פרסטר.

היכל ישיבת מיר (צילום: פלאש 90)
היכל ישיבת מיר (צילום: פלאש 90)

ישיבת חזון נחום

הרב שלמה קוסטליץ, אב ל-12, הוא מנהל ישיבות חזון נחום וטל חיים וחבר הנהלת איגודהישיבות, מדובר בחסיד נדבורנה ואחד האנשים המקורבים ביותר לאדמו"ר מנדבורנה מזה שנים רבות, הרב קוסטליץ גר בקרית נדבורנה מאז היווסדה. לצד תפקידיו בהנהלת הישיבות הוא משמש כחבר מועצת עיריית בני ברק שנים רבות ונחשב לנציג הכלל חסידי בסיעת אגודת ישראל הבני ברקית. בראשות ישיבת חזון נחום עומד הגאון רבי צבי כץ.

ישיבת פורת יוסף

הרב אפרים מרשה הוא מנהל ישיבות פורת יוסף בירושלים, גם את ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה העומדת בראשות מרן הגר"ש כהן וגם את ישיבת פורת יוסף בשכונת גאולה בראשות הגר"מ צדקה. הרב מראשה משקיע את כל כולו בבחורי פורת יוסף, תלמידי הישיבה כבניו והוא זוכה להצלחה.

ישיבת כנסת יצחק

בישיבה בראשות הגר"י ארנברג בחדרה מנהלי הישיבה הם הרב דוד בירנבוים, בנו של הגאון רבי בנימין בירנבוים ר"י חכמת שלמה המשמש גם כיו"ר זק"א בעיר חדרה. לצד הגב' פנינה בינקוביץ המשמשת כמנהלת הישיבה בחלק הגשמי. את ישיבת כנסת יצחק בקרית ספר מנהל הרב ישראל וייס. שמלווה את הישיבה משנותיה הראשונות, עת הייתה במתחם הקראוונים, כשהוא מלווה את ראש הישיבה הגר"ש נוביק בכל אותם השנים עד להשלמת הבניין בס"ד, הרב וייס נודע במסירותו הרבה לתלמידי הישיבה כשלא אחת מגיע בשעות הקטנות של הלילה לעזור לפתור תקלה/בעיה שאחד מ-400 התלמידים נקלע אליה. אחה"צ קובע הרב וייס את לימודו באחד הכוללים הנחשבים שבמודיעין עילית.

בחנוכה ה'תשע"ד חל פילוג בישיבת כנסת יצחק חדרה על רקע המחלוקת בציבור הליטאי, בעקבות הזדהותם של רבניה הבכירים של הישיבה עם מפלגת בני תורה. בעקבות כך פרשו בהוראת מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל חלק מהבחורים וכן הרבנים הגאונים רוטשילד, אפשטיין וסוקולובסקי הקימו ישיבה חדשה בשם "ישיבת תורה בתפארתה" בעיר אלעד.

היכל ישיבת אור ישראל (צילום: יעקב כהן, פלאש 90)
היכל ישיבת אור ישראל (צילום: יעקב כהן, פלאש 90)

ישיבת ארחות תורה

הרב יעקב וירז'בינסקי, בתפקידו הרשמי רואה חשבון ויועץ מס בכיר, שאף כיהן בעבר כנשיא לשכת יועצי המס ומכהן כיום כחבר מועצת העיר בני ברק מטעם 'דגל התורה', בפועל התפקיד המרכזי בחייו הוא ניהול והחזקת ישיבת "אורחות תורה" בבני ברק וסניפיה באלעד ובכרמיאל, הוא מעורב בעצמו בכל עניין כלכלי ומקפיד בעצמו על הסדר היום יומי בישיבה, כמו כן הוא חבר הנהלת איגוד הישיבות. העול הכלכלי של הישיבה ואחזקת הכוללים עבור בוגריה נופלים עליו, אחר פטירת מורו ורבו מייסד הרשת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל הוא מינה את בנו הגאון רבי שרגא נח שטיינמן לנשיא הישיבה.

ישיבת תושיה בתפרח

המנהל הוא הרב ברוך גנוט יחד עם בתו הגב' גבירץ מירושלים,  הישיבה מתנהלת בצורה מאוד קפדנית גם בנושא הגשמי, כך למשל, בחור שיפסיד ארוחת בוקר יהיה זכאי לעוגיות פתי בר אחרי השעה 9:10 בבוקר. כל דבר גשמי או רוחני קטן או גדול מוכרע על ידי הגר"י פרידמן והגר"א פילץ. מנהל נוסף ונמרץ הוא הרב יהודה מויאל, יד ימינם של ראשי הישיבה. לא רבים יודעים שהמשרדים של ישיבת תושיה בתפרח לא נמצאים במושב תפרח אלא בירושלים בהנהלת הגב' גבירץ.

ישיבת בית מתתיהו (או "בייס מאתס" בהברה ישיבתית מקובלת)

מנוהלת על ידי הגב' יעקובזון, בתו של ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר ורעייתו של ראש ישיבת מאור יצחק חמד הגאון רבי מנחם יעקובזון. בהוראת מרן הגרא"מ שך זצוק"ל שהיה נשיא הישיבה, חברי העמותה הם גדולי תורה, כך בעמותה המנהלת את הישיבה היה חבר מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל לצד יבדלחט"א מרן הגרי"ג אדלשטיין.

ישיבת כנסת יחזקאל באלעד

הישיבה שהוקמה בתשס"א ביוזמת הגרמ"י לפקוביץ זצוק"ל, מנוהלת על ידי הרב שמחה ראדין. כאשר כל עניין גשמי או רוחני מוכרע על ידי ראש הישיבה הגרב"מ אטינגר.

ישיבות גור ברחבי הארץ

את ישיבת גור בחצור מנהל הרב חנוך איזנברג המתגורר בעיר אשדוד, למרות המרחק מצליח איזנברג לתמרן בין אשדוד לחצור ולנהל את הישיבה ביד רמה. את ישיבת גור בחיפה מנהל ראש הישיבה עצמו הגאון רבי שלמה אטלס, את ישיבת חידושי הרי"ם מנהל הרב גינזבורג.

ישיבת מיר

את הישיבה הגדולה בעולם מנהלת ביד רמה דווקא אישה, לא רבים יודעים כי הרבנית בת ציון קרליבך היא המנהלת בפועל של ישיבת מיר בירושלים.

מספר הלומדים בישיבה גדל בהתמדה בעשרות השנים האחרונות ובפרט בתקופת כהונתו של מרן הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל כראש הישיבה. בשנות התשעים למדו בישיבה כ-500 תלמידים. בשנת ה'תשע"ח מוערך מספר התלמידים בין 8,000-7,000, למעלה מחציים אברכים. בעבר הישיבה לא גבתה שכר לימוד מתלמידיה. החל מאוגוסט 2013, בעקבות הקיצוצים בתקציב הישיבות, החלה הישיבה לגבות שכר לימוד מתלמידים חדשים. לחלק מתלמידי הישיבה אין מקום בפנימיות הישיבה והם שוכרים על חשבונם חדרי מגורים באזור הישיבה. את הסניף במודיעין עילית מנהל הרב יוסף לוי אשר גר בשכונת רמות והגבאי של בית הכנסת המרכזי שם.

היכל ישיבת רש''י (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת
היכל ישיבת רש"י (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת

ישיבת מאור התלמוד

ישיבה נוספת המנוהלת על ידי אישה היא ישיבת מאור התלמוד בעיר רחובות. הישיבה מנוהלת על ידי הרבנית זליבנסקי תליט"א, רעייתו של ראש ומייסד הישיבה הגאון רבי חיים זילבנסקי זצ"ל, ואמו של ר"מ הישיבה הגאון רבי אריה זליבנסקי, למרות שהיא נחשבת בעלי הישיבה לצד הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק שיסד יחד עם בעלה את הישיבה, היא אינה מתערבת בכל הקשור לחלק הרוחני של הישיבה ומשאירה את הסמכות בכל דבר ועניין לראש הישיבה הגרא"י הכהן קוק.

בישיבה היא נקראת בפי כל "הרבנית" בהא הידיעה. בעבר מי שהיה מגייס את הכספים עבור הישיבה היה נשיא הישיבה ורבה של רחובות הגאון רבי שמחה הכהן קוק, שבשנים האחרונות נחלש מאוד ולא יוצא לגיוס כספים, ומאחר שכך, העול הכלכלי נופל על כתפי הרבנית זליבנסקי. יצוין כי כחלק מן ההסדר עם משפחת קוק מוסר הגאון רבי אריה זליבנסקי המשמש כר"מ בישיבה שיעור כללי אחת לשנה ביום היארצייט של אביו הגר"ח בח' כסליו, בהשתתפות ראש הישיבה הגרא"י הכהן קוק.

ישיבת גרודנא באשדוד

את הישיבה האשדודית מנהל כיום הרב איציק דויטש, תושב שכונת ברכפלד, נכדו של מנהל ישיבת פוניבז' הרב בנימין זאב דויטש ז"ל, אביו הוא הרב מוטי דויטש. דויטש מחליף בתפקידו את הרב יהושע טננהויז שהיה מנהל הישיבה ועבר לשמש כעוזרו של סגן השר מאיר פרוש. איציק דויטש היה תלמיד הישיבה כאשר הישיבה נפרדה מישיבת פוניבז', בשל העימות הידוע בין הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל לעמיתו שיבדלחט"א הגר"צ דרבקין, דויטש בזמנו סייע לישיבה כבחור לשרוד את הפילוג מבחינה גשמית. מי שמשמש כבעלי הישיבה הוא הרב יעקב לבין הנחשב נשיא הישיבה הגשמי.

ישיבת דרך חכמה

הישיבה שנוסדה על ידי הרב סילבר ושוכנת בירושלים מנוהלת על ידי הרב משה בר עזר, בנו של הרב איתמר בר עזר מנהל מחלקת חינוך חרדי בעיריית ירושלים.

ישיבת עטרת ישראל

את הישיבה מנהל הרב יוסף אשכנזי, כאשר כידוע ההכרעות הכלכליות והעול הגשמי מוטלים על כתפיו של הגאון רבי בן ציון אזרחי, המוסר את נפשו לצד תפקידו הרוחני לשאת בעול הכלכלי הכבד של הישיבה.

ישיבת חברון בגבעת מרדכי

את הישיבה הנחשבת מנהל הרב שלמה קרלנשטיין. קרלנשטיין, בשנות הארבעים לחייו, מנהל גם את ישיבת תורת זאב ונחשב לאחד ממקורבי הנגיד יוסל טאבק. הוא הוביל לאחרונה שיפוץ דרמטי של חדר האוכל של ישיבת חברון בעלות של 10 מיליון ש"ח, ומטבח שבאפשרותו להוציא 40,000 מנות ביום. משמש כחבר איגוד מנהלי הישיבות, מלבד זאת מנהל קרלנשטיין קרנות צדקה רבות ונחשב לאיש חסד גדול, קרלנשטיין מנהל את הישיבה יחד עם הגאון רבי יוסף חברוני, מראשי ובעלי הישיבה. בעבר שימש כמנהל הישיבה הרב יוסף שוינגר, שמו של קרלנשטיין עלה לאחרונה כמועמד לרשות מועצת טלז סטון. מי שכיהן בעבר גם כראש העיר הראשון של מודיעין עילית ומכהן כיום כמנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים.

ישיבת עטרת שלמה הגדולה

הישיבה בראשות הגר"ח פינשטיין ובבעלות הגרש"ב סורוצקין מנוהלת על ידי גיסו של הרב שלום בער סורוצקין - הרב יהודה אריה סרבניק. בפועל העול הכלכלי והגשמי כולו נופל על כתפיו הרחבות של הגרש"ב סורוצקין, שכידוע בבעלותו רשת כוללים, ישיבות קטנות ותלמודי תורה כמעט בכל עיר חרדית בארץ.

ישיבת כנסת חזקיהו ברכסים

את הישיבה מנהל כיום תחת הגאון רבי יהושע מן ומשפחת מישקובסקי - הרב שלמה הומינר.

ישיבת אור ישראל בפתח תקוה

את הישיבה הותיקה מנהל הרב שמואל טירר, שהיה מנכ"ל מוסדות סערט ויז'ניץ בחיפה, ונחשב לאחד מבכירי סיעת שלומי אמונים. את הנהלת ישיבת אור ישראל הוא חולק עם המזכיר הרב רובין, תחת הנהגת ראשי הישיבה הגר"מ רבינוביץ והגר"י רוזן.

ישיבת רש"י בירושלים

הישיבה מנוהלת על ידי אחיו של ראש הישיבה הרב חייקל מילצקי. לרש"י יש שבעה סניפים. הסניף המרכזי הוא בירושלים, אליו מגיעים בחורים בשלב הראשוני על מנת לבחון את התאמתם. בסניף לומדים כ-150 תלמידים. סניפים נוספים בשכונת רמות בירושלים ובפתח תקווה ונכון לעכשיו בימים האחרונים פתח הרב מילצקי עוד סניף במושב שלומי שבצפון ואליו נשלחו 5 הבחורים הטובים מכל סניף [לגיבוש הסניף החדש]. סניפים אלו דומים יותר לכלל הישיבות. בנוסף ישנו סניף במושב תפרח (סניפרח) המתמקד בתמיכה טיפולית. ראש הישיבה הרב מילצקי מוסר שיעורים בכל הסניפים, כמו כן אחיו הרב ראובן מילצקי ואנשי צוות נוספים מלמדים גם הם בישיבה.

  • הכתבה המלאה מתפרסמת בעיתון 'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות'

בפרק הבא: הטבחים של עולם הישיבות