אאא

בית הדין הארצי לעבודה הקפיא את החלטת בית הדין האזורי לעבודה שקבע כי תוכנית "משפיעים/ות - חרדים לשירות הציבורי" יהיה חייב לצרף עשרות נשים, מה שאומר שהתוכנית תבוטל. כעת, החלטת בית הדין הארצי משיגה את התוצאה כי הצו הקודם הוקפא, כך שהקורס ימשיך עד להחלטה אחרת. 

החלטת בית הדין הארצי הגיעה לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט החליט כי המדינה תערער על החלטת בית הדין הארצי בכדי לנסות ולהמשיך להכניס את הציבור החרדי לקורס המדובר.

תכנית "משפיעים" של נציבות שירות המדינה נועדה לגייס חרדים אקדמאים לעבודה במגזר הציבורי. במכרז שנציבות שירות המדינה פרסמה בנושא נאמר כי התכנית פונה לנשים ולגברים, אולם שלב ההכשרה של התכנית, כך לפי החלטת ועדת היגוי, יתקיים בהפרדה כשמחזור אחד מיוחד לגברים בלבד והמחזור שאחריו לנשים בלבד.

כזכור, מי שהתגייס לטובת הצוערים החרדים היה, בין היתר, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ששיגר מכתב למ"מ נציב שירות המדינה בבקשה לשמור על ההפרדה בין גברים לנשים.

במכתבו כתב הרב הראשי: "הנני לבקשך בכל לב, להשתדל להעביר את רוע הגזירה, לאפשר לצוערים הנ"ל לנהוג על פי ההלכה היהודית ולפעול בכל הדרכים על מנת שתוכלו להמשיך בתכנית על פי גדרי התורה והמסורה כאשר היתה באמנה איתכם עד עתה".