אאא

במעמד מרנן ורבנן ראשי הישיבה הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי וכן נשיא הישיבה הגר"א כהנמן נערך בחדר האוכל של ישיבת פוניבז' מעמד הסיום על מסכת גיטין שנלמדה במשך זמן החורף.

במעמד נשאו דברים ראשי הישיבה ושיבחו ועודדו את הבחורים אשר סיימו את המסכת בשלימות והוסיפו על הצורך להגביר חיילים לתורה ובפרט בזמן הזה ובתקופה כזו שהתורה היא סגולת הסגולות להכל.