אאא

כשהתאריך ח' באייר חל ביום שני בשבוע, כפי שקורה כעת, היום הזה הופך ליום סגולי במיוחד, במובנים רבים. כך גילה אחד מגדולי המקובלים לפני כמה דורות.

המקובל הקדוש רבי אליהו סלימן מני זי"ע, מצוטט בספר 'באתי לגני' שחיבר חכם ששון מזרחי זצ"ל, במלים הבאות: "ודע לך, שאם אירע חודש אייר או אלול או טבת, אחד מהשלוש אלו, שיום ח' בחודש הוא ביום ב' בשבוע, אותו יום ב' דווקא הוא יום קדוש ונאור ואדיר במאוד מאוד, וצריך לנהוג בו קדושה יתירה על אחת כמה וכמה ומה גם בלימוד".

"יום זה", ממשיך הגר"א מני בדבריו הנסתרים, "יכול למשוך עליו להשפיע נשמה עולמית, כי קדוש הוא. ומה גם ליודע להפשיט הנשמה ולדבר עמה, יום זה מוכן לזה לעשותו בנקל. וכל שכן שלא ישים לדרך פעמיו ביום הנזכר, מחלליה מות יומת בר מינן - ושומר פתאים ה'".

רבי אליהו מני, שנפטר לפני כ-120 שנה, התפרסם כאחד מגדולי רבני עיראק, ולאחר שעלה לארץ הקודש התמנה לרבה הראשי של העיר חברון. מי שהיה חברו הקרוב עוד מצעירותו, אך עם השנים החשיבו לרבו בתותרת הנסתר, הוא הבן איש חי זי"ע.