אאא

לא מעט אזרחים מתווכחים עם שוטרי התנועה כי החזיקו את המכשיר הסלולרי בזמן הנהיגה, אך לא השתמשו בו ולכן לא מגיע להם לקבל דו"ח, אך היום (שלישי) קובע בית המשפט העליון כי עצם האחיזה במכשיר היא עבירה המצדיקה דו"ח.

בפסק דין על ערער שהגיש תושב ירושלים שנקנס על החזקת טלפון בנהיגה כתב שופט העליון דוד מינץ כי "נוסח התקנה ברור ביותר ולפיו, בעת שהרכב בתנועה, הנוהג בו 'לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם שני האיסורים אינם שלובים זה בזה ואינם מותנים זה בקיומו של זה, היינו – קיים איסור לאחוז בטלפון אף מבלי להשתמש בו".

"זאת ועוד", קבע בית המשפט, "תקנה 28(ב) נועדה להוסיף על תקנה 28(א), שמטרתה להבטיח את החזקת ההגה או הכידון בשתי ידיים. תקנה 28(א) מאפשרת כאמור הסרת יד אחת מן ההגה או הכידון ככל שהדבר דרוש לצורך הבטחת פעולתו התקינה של הרכב, או לקיום כללי התנועה.

"לעומת זאת, תקנה 28(ב) מוסיפה איסור על תקנה 28(א) וקובעת כי בשום מקרה אין לאחוז בטלפון או להשתמש בו ללא דיבורית".